Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības nodrošināšana viesmīlības nozares uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Ensuring Sustainable Business in the Hospitality Industry
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Katerina Čerņavska
Recenzents Aldis Greitāns, VAS LVRTC padomes priekšsēdētājs
Anotācija Maģistra darba autors: Inga Dejus Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mg, MBA Katerīna Čerņavska Maģistra darba temats: Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības nodrošināšana viesmīlības uzņēmumos. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 98 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 17 avoti latviešu un 31 angļu valodā. Darbam pievienoti 13 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Darba ietvaros ir izstrādāta ilgtspējīgas uzņēmējdarbības stratēģija ekomarķējuma EU ECO label sertifikācijas ieviešanai viesmīlības nozares uzņēmumā, un izvērtēta uzņēmuma SIA SEVEN SISTERS atbilstība obligātiem kritērijiem. Ja tiek nodrošināts līdzfinansējums, tad ir iespējams uzsākt sertifikācijas procesu tuvākā gada laikā un pabeigt to līdz 2023. gada beigām. Izdevumu un ieguvumu analīzes dati parāda, ka uzņēmums ir spējīgs segt kredīta izmaksas un turpināt savu darbību, iegūstot izmaksu samazinājumu ilgtspējīgu iniciatīvu ieviešanas rezultātā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Dejus I. (2022) Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības nodrošināšana viesmīlības uzņēmumos. Maģistra darbs/ I. Dejus, K. Čerņavska.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra profesionālā studiju programma “Līderība un vadība”, 98 lpp.
Atslēgas vārdi Ilgtspēja, korporatīvā sociālā atbildība, konkurētspēja, mazi un vidēji uzņēmumi, ekomarķējums, sertifikācija, ilgtspējīga uzņēmējdarbība, viesmīlība, tūrisms, atbildība
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainability, corporate social responsibility, competitiveness, small and medium-sized enterprises, eco-label, certification, sustainable business, hospitality, tourism, responsibility
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 13:08:18