Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Leadership and Management
Title in original language Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības nodrošināšana viesmīlības nozares uzņēmumos
Title in English Ensuring Sustainable Business in the Hospitality Industry
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Katerina Čerņavska
Reviewer Aldis Greitāns, VAS LVRTC padomes priekšsēdētājs
Abstract Maģistra darba autors: Inga Dejus Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mg, MBA Katerīna Čerņavska Maģistra darba temats: Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības nodrošināšana viesmīlības uzņēmumos. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 98 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 17 avoti latviešu un 31 angļu valodā. Darbam pievienoti 13 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Darba ietvaros ir izstrādāta ilgtspējīgas uzņēmējdarbības stratēģija ekomarķējuma EU ECO label sertifikācijas ieviešanai viesmīlības nozares uzņēmumā, un izvērtēta uzņēmuma SIA SEVEN SISTERS atbilstība obligātiem kritērijiem. Ja tiek nodrošināts līdzfinansējums, tad ir iespējams uzsākt sertifikācijas procesu tuvākā gada laikā un pabeigt to līdz 2023. gada beigām. Izdevumu un ieguvumu analīzes dati parāda, ka uzņēmums ir spējīgs segt kredīta izmaksas un turpināt savu darbību, iegūstot izmaksu samazinājumu ilgtspējīgu iniciatīvu ieviešanas rezultātā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Dejus I. (2022) Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības nodrošināšana viesmīlības uzņēmumos. Maģistra darbs/ I. Dejus, K. Čerņavska.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra profesionālā studiju programma “Līderība un vadība”, 98 lpp.
Keywords Ilgtspēja, korporatīvā sociālā atbildība, konkurētspēja, mazi un vidēji uzņēmumi, ekomarķējums, sertifikācija, ilgtspējīga uzņēmējdarbība, viesmīlība, tūrisms, atbildība
Keywords in English Sustainability, corporate social responsibility, competitiveness, small and medium-sized enterprises, eco-label, certification, sustainable business, hospitality, tourism, responsibility
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 10.01.2022 13:08:18