Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Tiešā mārketinga automatizācijas un personalizācijas stratēģijas ieviešana uzņēmumā Bite Latvija
Nosaukums angļu valodā Direct Marketing Automation and Personalization Strategy Implementation in Bite Latvija
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Eglīte
Recenzents V.Kaže
Anotācija Šī maģistra darba nosaukums ir “Tiešā mārketinga un personalizācijas stratēģijas ieviešana uzņēmumā Bite Latvija”. Autors ir pētījis uzņēmuma “Bite Latvija” tiešā mārketinga aktivitātes pirms un pēc tiešā mārketinga programmatūras ieviešanas. Autors noformulēja maģistra darba problēmu šādi: uzņēmums ir mārketinga automatizācijas programmatūru, taču pieredzes trūkuma un mārketinga automatizācijas procesu nezināšanas dēļ tam ir grūti atrast pareizo stratēģiju, kā šo programmatūru izmantot. Lai noskaidrotu norādīto problēmu cēloņus, autors veica kvalitatīvu pētījumu individuālu interviju veidā ar komandu, kas strādā ar tiešā mārketinga kampaņām. Aptaujā tika izmantota tematiskās analīzes metode interviju veikšanai. Pēc intervijām autors arī analizēja, kā uzņēmums veic tiešā mārketinga aktivitātes pirms un pēc mārketinga automatizācijas programmatūras ieviešanas un salīdzināja dažādu tiešā mārketinga aktivitāšu rezultātus. Gan intervijas, gan analīze ļāva autoram izdarīt secinājumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem uzņēmumā. Šajā darbā izmantotie informācijas avoti ir: uzņēmuma iekšējie dati un dokumenti, kā arī mārketinga industrijas literatūra un interneta avoti par marketinga automatizācijas tēmu. Maģistra darbā ir 74 lappuses, 7 attēli, 6 tabulas un 2 pielikumi. Maģistra darba valoda: angļu
Atslēgas vārdi Mārketinga automatizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing Automation
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 12:54:57