Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Babītes novada pašvaldības ceļu tīkla izmantošanas analīze” (“Autoceļa Jaunkalsnava-Lubāna posma no Ļaudonas līdz Jaunzemiem pārbūve”)
Nosaukums angļu valodā “Use Analysis of Babite Municipality Road Network” (“Reconstruction of the Road Jaunkalsnava-Lubana Section from Laudonas to Jaunzemi”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Edgars Krūmiņš
Recenzents Roberts Zvejnieks, būvinženieris, SIA "Projekts EAE"
Anotācija Noslēguma darbs sastāv no divām daļām: 1. Bakalaura darbs ar nosaukumu “Babītes novada pašvaldības ceļu tīkla izmantošanas analīze”. Darba mērķis: Veikt Babītes novada pašvaldības ceļu izmantošanas analīzi balstoties uz satiksmes intensitātēm pašvaldību ceļu posmos un prognozēt satiksmes intensitātes izmaiņas desmit gadu periodā. Ik gadu automašīnu skaits uz autoceļiem palielinās. Darbā tiek analizēts pašvaldību ceļu tīkls un satiksmes intensitātes par 2017., 2018., 2019. un 2021. gadu. Atbilstoši prognozētajai satiksmes intensitātei desmit gadu periodā, tiks izstrādāti priekšlikumi, kādus pasākums būtu nepieciešams veikt saistībā ar ceļu tīkla uzturēšanu, attīstību un atjaunošanu. 2. Inženierprojekts ar nosaukumu “Autoceļa “Jaunkalsnava – Lubāna” posma no Ļaudonas līdz Jaunzemiem pārbūve.” Esošais ceļa posms ir ar grants segumu. Brauktuves segums ir nolietojies, laika gaitā nomaļu zonā ir izveidojies apaugums, kas traucē ūdens novadi no ceļa klātnes, tiek traucēta vai netiek nodrošināta ūdens migrācija starp abām autoceļa pusēm. Nepieciešama ceļa segas rekonstrukcija, caurteku izbūve un pārbūve, satiksmes organizācijas sakārtošana atbilstoši esošajiem standartiem, autobusu pieturu atjaunošana. Projektā ūdens atvade no ceļa segas konstrukcijas tiek organizēta kā gan vaļēja tipa, gan slēgta , ūdeni novadot esošajos sāngrāvjos vai esošajās drenāžās. Autoceļa esošā satiksmes drošība nav vērtējama kā bīstama, autoceļa trase plānā ir ar slaidām, pārredzamām līknēm, beigu posmā līknes paliek mazliet straujākas. Visi projektā iekļautie risinājumi atbilst Latvijas Valsts standartu un normatīvo dokumentu prasībām. Darba kopējais apjoms ir 152 lapas, kurās ietilpst 78 tabulas, 35 attēli un 17 rasējumi. Izmantots 26 literatūras avots.
Atslēgas vārdi pārbūves projekts, pašvaldības ceļu tīkla analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā reconstruction project, municipal road network analysis
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 12:44:38