Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Babītes novada pašvaldības ceļu tīkla izmantošanas analīze” (“Autoceļa Jaunkalsnava-Lubāna posma no Ļaudonas līdz Jaunzemiem pārbūve”)
Title in English “Use Analysis of Babite Municipality Road Network” (“Reconstruction of the Road Jaunkalsnava-Lubana Section from Laudonas to Jaunzemi”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Edgars Krūmiņš
Reviewer Roberts Zvejnieks, būvinženieris, SIA "Projekts EAE"
Abstract Noslēguma darbs sastāv no divām daļām: 1. Bakalaura darbs ar nosaukumu “Babītes novada pašvaldības ceļu tīkla izmantošanas analīze”. Darba mērķis: Veikt Babītes novada pašvaldības ceļu izmantošanas analīzi balstoties uz satiksmes intensitātēm pašvaldību ceļu posmos un prognozēt satiksmes intensitātes izmaiņas desmit gadu periodā. Ik gadu automašīnu skaits uz autoceļiem palielinās. Darbā tiek analizēts pašvaldību ceļu tīkls un satiksmes intensitātes par 2017., 2018., 2019. un 2021. gadu. Atbilstoši prognozētajai satiksmes intensitātei desmit gadu periodā, tiks izstrādāti priekšlikumi, kādus pasākums būtu nepieciešams veikt saistībā ar ceļu tīkla uzturēšanu, attīstību un atjaunošanu. 2. Inženierprojekts ar nosaukumu “Autoceļa “Jaunkalsnava – Lubāna” posma no Ļaudonas līdz Jaunzemiem pārbūve.” Esošais ceļa posms ir ar grants segumu. Brauktuves segums ir nolietojies, laika gaitā nomaļu zonā ir izveidojies apaugums, kas traucē ūdens novadi no ceļa klātnes, tiek traucēta vai netiek nodrošināta ūdens migrācija starp abām autoceļa pusēm. Nepieciešama ceļa segas rekonstrukcija, caurteku izbūve un pārbūve, satiksmes organizācijas sakārtošana atbilstoši esošajiem standartiem, autobusu pieturu atjaunošana. Projektā ūdens atvade no ceļa segas konstrukcijas tiek organizēta kā gan vaļēja tipa, gan slēgta , ūdeni novadot esošajos sāngrāvjos vai esošajās drenāžās. Autoceļa esošā satiksmes drošība nav vērtējama kā bīstama, autoceļa trase plānā ir ar slaidām, pārredzamām līknēm, beigu posmā līknes paliek mazliet straujākas. Visi projektā iekļautie risinājumi atbilst Latvijas Valsts standartu un normatīvo dokumentu prasībām. Darba kopējais apjoms ir 152 lapas, kurās ietilpst 78 tabulas, 35 attēli un 17 rasējumi. Izmantots 26 literatūras avots.
Keywords pārbūves projekts, pašvaldības ceļu tīkla analīze
Keywords in English reconstruction project, municipal road network analysis
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 10.01.2022 12:44:38