Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums “PUTO” pašapkalpošanās automazgātavu tīkla attīstības stratēģija Latvijā
Nosaukums angļu valodā Development Strategy of “PUTO” Self-Service Car Wash Network in Latvia
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Andrejs Jakobsons
Recenzents I.Jākobsone
Anotācija Pašapkalpošanās automašīnu mazgāšanas tīklā PUTO Latvijā šobrīd darbojas 26 automazgātavas. Uzņēmuma valdes noteiktā stratēģija ir paplašināt esošo tīklu līdz 46 servisa punktiem, attīstībai paredzot 4 miljonu eiro lielus ieguldījumus nākamajos 5 gados. Pašlaik uzņēmums ir vadošais tirgū, apkalpojot atvērta tipa automazgātavas. Izvērtejot paplašināšanās stratēģiju alternatīvas, uzņēmumam jāņem vērā konkurentu aktivitāte, nozari uzraugošo iestāžu izstrādātie un nākotnē paredzamie noteikumi, vairāki vides aizsardzības faktori un iedzīvotāju viedoklis, kā arī visu šo faktoru ietekme uz nozari šobrīd un gaidāmās izmaiņas nākotnē. Automazgātvu iekārtu ražotāji tirgū piedāvā 2 veidu konstrukcijas - atvērta un slēgta tipa konstrukcijas. Atbildīgās ministrijas un citas iestādes šobrīd strādā pie noteikumu izstrādes, kas varētu būtiski ietekmēt atvērtā tipa automazgātavu attīstību, kā arī ietekmēt jau veiktos ieguldījumus infrastruktūrā. Atvērtā tipa automazgātavu attīstībai nepieciešama noteikta zemes platība, kuras lielumu kopā ar blakus esošajām teritorijām regulē būvniecības līkums, dažādi Ministru kabineta noteikumi un pašvaldību būvvaldes. Ja atvērta tipa automazgātavas būvniecība tiek piedāvāta blakus, vai netālu no dzīvojamām ēkām, kam var sekot ievērojama ietekme uz apkārtējo vidi, piemēram, smaka, troksnis, vibrācija vai cita veida piesārņojums – ir jāpiemēro būvniecības ieceres publiska apspriešana un jāveic iedzīvotāju anketēšana. Tajā pašā laikā slēgtā tipa automazgātavas aizņem ievērojami mazāk vietas, ir videi draudzīgākas un rada mazāku piesārņojumu, t.sk. smarža un troksnis. Izvērtējot visus augstāk minētos industriju ietekmējošos iekšējos un ārējos faktorus, tiks izvirzītas atbilstošākās alternatīvas uzņēmuma attīstības stratēģijai. Maģistra Darbā tiks veikta uzņēmuma iekšējās vides analīze, izmantojot pieejamo uzņēmuma iekšējo informāciju. Ārējās vides ietekmes izvērtēšanai tiks pielietotas PESTLE un Portera Piecu spēku metode. Izvērtēti nozari reglamentējošie noteikumi, likumi un to potenciālā itekme uz nozares attīstību. Iedzīvotāju viedokļu analīzei tiks izvērtēti pieejamie publisko apspriešanu rezultāti. Konkurentu darbības un klientu profila noteikšanai novērtējumam ir veikts pētījums 2021. gada ietvaros. Maģistra Darbs sastāv no 10 nodaļām, 5 grafikiem, 2 bildēm, 7 tabulām, 7 pielikumiem un 13 atsaucēm. Darbs izstrādāts angļu valodā.
Atslēgas vārdi Pašapkalpošanās automazgātavu attītstības stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Development Strategy Self service car wash
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2022 21:31:26