Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language “PUTO” pašapkalpošanās automazgātavu tīkla attīstības stratēģija Latvijā
Title in English Development Strategy of “PUTO” Self-Service Car Wash Network in Latvia
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Andrejs Jakobsons
Reviewer I.Jākobsone
Abstract Pašapkalpošanās automašīnu mazgāšanas tīklā PUTO Latvijā šobrīd darbojas 26 automazgātavas. Uzņēmuma valdes noteiktā stratēģija ir paplašināt esošo tīklu līdz 46 servisa punktiem, attīstībai paredzot 4 miljonu eiro lielus ieguldījumus nākamajos 5 gados. Pašlaik uzņēmums ir vadošais tirgū, apkalpojot atvērta tipa automazgātavas. Izvērtejot paplašināšanās stratēģiju alternatīvas, uzņēmumam jāņem vērā konkurentu aktivitāte, nozari uzraugošo iestāžu izstrādātie un nākotnē paredzamie noteikumi, vairāki vides aizsardzības faktori un iedzīvotāju viedoklis, kā arī visu šo faktoru ietekme uz nozari šobrīd un gaidāmās izmaiņas nākotnē. Automazgātvu iekārtu ražotāji tirgū piedāvā 2 veidu konstrukcijas - atvērta un slēgta tipa konstrukcijas. Atbildīgās ministrijas un citas iestādes šobrīd strādā pie noteikumu izstrādes, kas varētu būtiski ietekmēt atvērtā tipa automazgātavu attīstību, kā arī ietekmēt jau veiktos ieguldījumus infrastruktūrā. Atvērtā tipa automazgātavu attīstībai nepieciešama noteikta zemes platība, kuras lielumu kopā ar blakus esošajām teritorijām regulē būvniecības līkums, dažādi Ministru kabineta noteikumi un pašvaldību būvvaldes. Ja atvērta tipa automazgātavas būvniecība tiek piedāvāta blakus, vai netālu no dzīvojamām ēkām, kam var sekot ievērojama ietekme uz apkārtējo vidi, piemēram, smaka, troksnis, vibrācija vai cita veida piesārņojums – ir jāpiemēro būvniecības ieceres publiska apspriešana un jāveic iedzīvotāju anketēšana. Tajā pašā laikā slēgtā tipa automazgātavas aizņem ievērojami mazāk vietas, ir videi draudzīgākas un rada mazāku piesārņojumu, t.sk. smarža un troksnis. Izvērtējot visus augstāk minētos industriju ietekmējošos iekšējos un ārējos faktorus, tiks izvirzītas atbilstošākās alternatīvas uzņēmuma attīstības stratēģijai. Maģistra Darbā tiks veikta uzņēmuma iekšējās vides analīze, izmantojot pieejamo uzņēmuma iekšējo informāciju. Ārējās vides ietekmes izvērtēšanai tiks pielietotas PESTLE un Portera Piecu spēku metode. Izvērtēti nozari reglamentējošie noteikumi, likumi un to potenciālā itekme uz nozares attīstību. Iedzīvotāju viedokļu analīzei tiks izvērtēti pieejamie publisko apspriešanu rezultāti. Konkurentu darbības un klientu profila noteikšanai novērtējumam ir veikts pētījums 2021. gada ietvaros. Maģistra Darbs sastāv no 10 nodaļām, 5 grafikiem, 2 bildēm, 7 tabulām, 7 pielikumiem un 13 atsaucēm. Darbs izstrādāts angļu valodā.
Keywords Pašapkalpošanās automazgātavu attītstības stratēģija
Keywords in English Development Strategy Self service car wash
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 09.01.2022 21:31:26