Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Intertekstualitāte un tulkotāja redzamība interteksta tulkošanā
Nosaukums angļu valodā Intertextuality and Visibility in Translation of Intertext
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Tatjana Smirnova
Recenzents Tatjana Hramova, asociētais profesors RTU
Anotācija Profesionālās maģistra studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 2. kursa studentes Poļinas Jakovļevas izstrādātajā maģistra darbā “Intertekstualitāte un redzamība interteksta tulkošanā” intertekstualitāte un tulkotāja redzamība ir apspriesti kā neatņemami, savstarpēji saistīti tulkošanas aspekti. Maģistra darbs sastāv no trijām daļām: teorētiskās daļas, analītiskās daļas un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā maģistra darba autore pēta intertekstualitātes un tulkotāja redzamības jēdzienus no tradicionālās un mūsdienu tulkošanas zinātnes skatupunktiem un piedāvā jaunu intertekstu tulkošanas modeli. Analītiskajā daļā darba autore demonstrē jaunā modeļa pielietojumu tehniskajā tulkojumā, izmantojot attiecīgus piemērus, kas ņemti no avotteksta tulkojuma, kas veikts praktiskajā daļā. Praktisko daļu veido fragments no Stamatisa Zografosa grāmatas “Arhitektūra un uguns: psihoanalītiskā pieeja arhitektūras pieminekļu konservācijai”, tulkotas no angļu valodas krievu valodā. Avota tekstā arhitektūras un psihoanalīzes disciplīnas tika apvienoti, jo autors apsprieda arhitektūras saglabāšanu, arhīvus, atmiņu un uguni. Maģistra darba vajadzībām tika tulkotas un analizētas 4.-6. nodaļas, kurās ir bieži sastopami specializēti termini un atsauces. Šie sarežģītie piemēri tika izmantoti, lai pamatotu jaunā intertekstu tulkošanas modeļa efektivitāti. Maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, literatūras saraksta un pielikumiem, kuros iekļauti papildus piemēri jaunā intertekstu tulkošanas modeļa pielietojumam, 3 glosāriji, kas sastāv no 201 termina un avotteksts angļu valodā. Kopējais lappušu skaits ir 130, neskaitot pielikumus. Literatūras sarakstā ir 96 ieraksti.
Atslēgas vārdi intertekstualitāte, redzamība, tulkojums, parateksts, interteksts, ekvivalence, arheteksts, neredzamība, uzticība
Atslēgas vārdi angļu valodā intertextuality, visibility, translation, LSP, paratext, intertext, archetext, invisibility, faithfulness
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2022 21:01:06