Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Intertekstualitāte un tulkotāja redzamība interteksta tulkošanā
Title in English Intertextuality and Visibility in Translation of Intertext
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Tatjana Smirnova
Reviewer Tatjana Hramova, asociētais profesors RTU
Abstract Profesionālās maģistra studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 2. kursa studentes Poļinas Jakovļevas izstrādātajā maģistra darbā “Intertekstualitāte un redzamība interteksta tulkošanā” intertekstualitāte un tulkotāja redzamība ir apspriesti kā neatņemami, savstarpēji saistīti tulkošanas aspekti. Maģistra darbs sastāv no trijām daļām: teorētiskās daļas, analītiskās daļas un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā maģistra darba autore pēta intertekstualitātes un tulkotāja redzamības jēdzienus no tradicionālās un mūsdienu tulkošanas zinātnes skatupunktiem un piedāvā jaunu intertekstu tulkošanas modeli. Analītiskajā daļā darba autore demonstrē jaunā modeļa pielietojumu tehniskajā tulkojumā, izmantojot attiecīgus piemērus, kas ņemti no avotteksta tulkojuma, kas veikts praktiskajā daļā. Praktisko daļu veido fragments no Stamatisa Zografosa grāmatas “Arhitektūra un uguns: psihoanalītiskā pieeja arhitektūras pieminekļu konservācijai”, tulkotas no angļu valodas krievu valodā. Avota tekstā arhitektūras un psihoanalīzes disciplīnas tika apvienoti, jo autors apsprieda arhitektūras saglabāšanu, arhīvus, atmiņu un uguni. Maģistra darba vajadzībām tika tulkotas un analizētas 4.-6. nodaļas, kurās ir bieži sastopami specializēti termini un atsauces. Šie sarežģītie piemēri tika izmantoti, lai pamatotu jaunā intertekstu tulkošanas modeļa efektivitāti. Maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, literatūras saraksta un pielikumiem, kuros iekļauti papildus piemēri jaunā intertekstu tulkošanas modeļa pielietojumam, 3 glosāriji, kas sastāv no 201 termina un avotteksts angļu valodā. Kopējais lappušu skaits ir 130, neskaitot pielikumus. Literatūras sarakstā ir 96 ieraksti.
Keywords intertekstualitāte, redzamība, tulkojums, parateksts, interteksts, ekvivalence, arheteksts, neredzamība, uzticība
Keywords in English intertextuality, visibility, translation, LSP, paratext, intertext, archetext, invisibility, faithfulness
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 09.01.2022 21:01:06