Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “CO2 izmešu optimizēšana ceļu būvniecībā” (“Mārtiņrožu ielas pārbūve Garkalnē”)
Nosaukums angļu valodā “Optimization of CO2 Emission in Road Construction” (“Reconstruction of Mārtiņrožu Street in Garkalne”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Viktors Haritonovs
Recenzents Artūrs Riekstiņš, Autoceļu kompetences centra projektu vadītājs, VSIA «Latvijas Valsts ceļi»
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir "CO2 izmešu optimizēšana ceļu būvniecībā". Darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā bakalaura darba daļā tiek apkopota informācija par veiktajiem pasākumiem CO2 izmešu samazināšanai globālajā mērogā. Tiek aplūkots Eiropas Savienības plāns pretim klimatneitralitātei. Otrajā bakalaura darba daļā tiek aplūkoti zaļie publiskie iepirkumi (ZPI). Tiek sniegts ieskats ZPI nepieciešamībā un to problemātikā ceļu būvniecībā Latvijā. Veikti secinājumi, kā būtu iespējams optimizēt ZPI Latvijā. Trešajā bakalaura daļā tiek apskatītas ārzemju inovācijas emisiju samazināšanai. Aplūkoti dažādi emisiju samazināšanas veidi – gan energoefektīvāki risinājumi apgaismojumam, bruģa seguma ražošanai, gan ģeosintētiskie materiāli seguma kalpošanas paildzināšanai, gan arī dažādi atkārtoti izmantojamo materiālu izmantošana asfalta segumā samazinot nepieciešamo bitumena daudzumu. Tiek aplūkots, kādi pilotprojekti tiek veikti Latvijā. Ceturtajā bakalaura darba daļā tiek veikta dažādu konstrukciju emisiju analīze. Tiek izvēlētas 3 pēc noturības vienādas konstrukcijas, taču ar atšķirīgām konstruktīvajām kārtām. Veikts patērētās enerģijas un izdoto emisiju aprēķins programmā PaLATE 2.0. No iegūtajiem datiem gūti secinājumi par konstruktīvo kārtu un komponenšu savstarpējo emisiju attiecībām kā arī, kurām komponentēm nepieciešams rast alternatīvas. Inženierprojekta nosaukums ir “Mārtiņrožu ielas pārbūve Garkalnē”. Tajā tiek izstrādāts ielas projekts atjaunojot Mārtiņrožu ielas segumu un veikt ietves izbūvi, lai gājējiem un transportlīdzekļiem nebūtu kopīga satiksmes telpa. Pārbūvējamā posma kopgarums ir 1825m. Ceļa normālprofils pieņemts NP7.5, atbilstoši prognozētajai intensitātei. Projektā ietverti aprēķini gan caurtekai, gan segas izbūvei, saraksti un specifikācijas, kā arī sadaļas par darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumiem. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopējais apjoms ir 133 lappuses, iekļaujot rasējumu lapas. Darbs ir rakstīts datorsalikumā, latviešu valodā, tas sastāv no 19 tabulām, 39 attēliem un 24 rasējumiem
Atslēgas vārdi CO2 izmešu optimizēšana ceļu būvniecībā
Atslēgas vārdi angļu valodā Optimization of CO2 Emission in Road Construction
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2022 23:22:21