Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “CO2 izmešu optimizēšana ceļu būvniecībā” (“Mārtiņrožu ielas pārbūve Garkalnē”)
Title in English “Optimization of CO2 Emission in Road Construction” (“Reconstruction of Mārtiņrožu Street in Garkalne”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Viktors Haritonovs
Reviewer Artūrs Riekstiņš, Autoceļu kompetences centra projektu vadītājs, VSIA «Latvijas Valsts ceļi»
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir "CO2 izmešu optimizēšana ceļu būvniecībā". Darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā bakalaura darba daļā tiek apkopota informācija par veiktajiem pasākumiem CO2 izmešu samazināšanai globālajā mērogā. Tiek aplūkots Eiropas Savienības plāns pretim klimatneitralitātei. Otrajā bakalaura darba daļā tiek aplūkoti zaļie publiskie iepirkumi (ZPI). Tiek sniegts ieskats ZPI nepieciešamībā un to problemātikā ceļu būvniecībā Latvijā. Veikti secinājumi, kā būtu iespējams optimizēt ZPI Latvijā. Trešajā bakalaura daļā tiek apskatītas ārzemju inovācijas emisiju samazināšanai. Aplūkoti dažādi emisiju samazināšanas veidi – gan energoefektīvāki risinājumi apgaismojumam, bruģa seguma ražošanai, gan ģeosintētiskie materiāli seguma kalpošanas paildzināšanai, gan arī dažādi atkārtoti izmantojamo materiālu izmantošana asfalta segumā samazinot nepieciešamo bitumena daudzumu. Tiek aplūkots, kādi pilotprojekti tiek veikti Latvijā. Ceturtajā bakalaura darba daļā tiek veikta dažādu konstrukciju emisiju analīze. Tiek izvēlētas 3 pēc noturības vienādas konstrukcijas, taču ar atšķirīgām konstruktīvajām kārtām. Veikts patērētās enerģijas un izdoto emisiju aprēķins programmā PaLATE 2.0. No iegūtajiem datiem gūti secinājumi par konstruktīvo kārtu un komponenšu savstarpējo emisiju attiecībām kā arī, kurām komponentēm nepieciešams rast alternatīvas. Inženierprojekta nosaukums ir “Mārtiņrožu ielas pārbūve Garkalnē”. Tajā tiek izstrādāts ielas projekts atjaunojot Mārtiņrožu ielas segumu un veikt ietves izbūvi, lai gājējiem un transportlīdzekļiem nebūtu kopīga satiksmes telpa. Pārbūvējamā posma kopgarums ir 1825m. Ceļa normālprofils pieņemts NP7.5, atbilstoši prognozētajai intensitātei. Projektā ietverti aprēķini gan caurtekai, gan segas izbūvei, saraksti un specifikācijas, kā arī sadaļas par darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumiem. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopējais apjoms ir 133 lappuses, iekļaujot rasējumu lapas. Darbs ir rakstīts datorsalikumā, latviešu valodā, tas sastāv no 19 tabulām, 39 attēliem un 24 rasējumiem
Keywords CO2 izmešu optimizēšana ceļu būvniecībā
Keywords in English Optimization of CO2 Emission in Road Construction
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 08.01.2022 23:22:21