Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Biznesa informātika
Nosaukums Faktoru, kas ietekmē uzņēmumu lietotņu evolūciju, analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of the factors that impact evolution of enterprise applications
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Jānis Grabis
Recenzents Aleksejs Jurenoks, PI katedras asociētais profesors
Anotācija Maģistra darba mērķis ir novērtēt faktorus, kas ietekmē uzņēmuma stratēģiskos lēmumus par uzņēmuma lietotņu izstrādi, pielāgošanu vai darbības izbeigšanu. Lai gan stratēģiskos lēmumus zināmā mērā noteiks kopīgās lietotņu attīstības tendences, lēmumu pieņemšanas procesā būtiska nozīme būs konkrētiem uzņēmuma biznesa mērķiem. Specifiskās iezīmes, kas raksturīgas konkrētam uzņēmumu lietotņu veidam, var izcelt atsevišķus lietotņu veidus, kas potenciāli labāk apmierinātu konkrētas uzņēmuma vajadzības, savukārt, citi lietotņu tipi būtu uzskatāmi ar mazāku potenciālu šīs vajadzības apmierināt. Turklāt konkrētiem lietotņu veidiem varētu būt raksturīgas īpašības un ar tām saistītie raksturīgie izaicinājumi, kas arī var ietekmēt uzņēmuma stratēģiskos lēmumus par lietotņu attīstību. Maģistra darbā tiek pētītas uzņēmumu lietotņu attīstības tendences, izmantojot literatūras analīzes un ekspertu interviju metodes datu apkopošanai. Pamatojoties uz iegūto informāciju, ekspertu atzinumiem un to analīzi, izmantojot nestrikto mainīgo lingvistisko vērtību metodi, darba novērtē hipotēzi un piedāvā instrumentus uzņēmumiem, lai veicinātu līdzsvarotāku un pamatotāku lēmumu pieņemšanu par lietotņu attīstības un modernizācijas alternatīvām. Maģistra darbs satur 70 lapas, 27 attēlus, 30 tabulas, 39 literatūras avotus un 3 pielikumus.
Atslēgas vārdi UZŅĒMUMA LIETOTNE, DIGITALIZĀCIJA, EVOLŪCIJA, STANDARTIZĀCIJA, PIELĀGOŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā ENTERPRISE APPLICATION, DIGITALIZATION, EVOLUTION, CUSTOMIZATION, STANDARDIZATION
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2022 03:49:21