Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Informatics
Title in original language Faktoru, kas ietekmē uzņēmumu lietotņu evolūciju, analīze
Title in English Analysis of the factors that impact evolution of enterprise applications
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Jānis Grabis
Reviewer Aleksejs Jurenoks, PI katedras asociētais profesors
Abstract Maģistra darba mērķis ir novērtēt faktorus, kas ietekmē uzņēmuma stratēģiskos lēmumus par uzņēmuma lietotņu izstrādi, pielāgošanu vai darbības izbeigšanu. Lai gan stratēģiskos lēmumus zināmā mērā noteiks kopīgās lietotņu attīstības tendences, lēmumu pieņemšanas procesā būtiska nozīme būs konkrētiem uzņēmuma biznesa mērķiem. Specifiskās iezīmes, kas raksturīgas konkrētam uzņēmumu lietotņu veidam, var izcelt atsevišķus lietotņu veidus, kas potenciāli labāk apmierinātu konkrētas uzņēmuma vajadzības, savukārt, citi lietotņu tipi būtu uzskatāmi ar mazāku potenciālu šīs vajadzības apmierināt. Turklāt konkrētiem lietotņu veidiem varētu būt raksturīgas īpašības un ar tām saistītie raksturīgie izaicinājumi, kas arī var ietekmēt uzņēmuma stratēģiskos lēmumus par lietotņu attīstību. Maģistra darbā tiek pētītas uzņēmumu lietotņu attīstības tendences, izmantojot literatūras analīzes un ekspertu interviju metodes datu apkopošanai. Pamatojoties uz iegūto informāciju, ekspertu atzinumiem un to analīzi, izmantojot nestrikto mainīgo lingvistisko vērtību metodi, darba novērtē hipotēzi un piedāvā instrumentus uzņēmumiem, lai veicinātu līdzsvarotāku un pamatotāku lēmumu pieņemšanu par lietotņu attīstības un modernizācijas alternatīvām. Maģistra darbs satur 70 lapas, 27 attēlus, 30 tabulas, 39 literatūras avotus un 3 pielikumus.
Keywords UZŅĒMUMA LIETOTNE, DIGITALIZĀCIJA, EVOLŪCIJA, STANDARTIZĀCIJA, PIELĀGOŠANA
Keywords in English ENTERPRISE APPLICATION, DIGITALIZATION, EVOLUTION, CUSTOMIZATION, STANDARDIZATION
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 07.01.2022 03:49:21