Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums RIMI Latvia konkurences priekšrocību attīstīšana un ienesīguma saglabāšana
Nosaukums angļu valodā Developing RIMI Latvia Competitive Advantage and Sustaining Profitability
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inga Jākobsone
Recenzents K.J.Ātrens
Anotācija Maģistra darbs “RIMI Latvia konkurences priekšrocību attīstīšana un ienesīguma saglabāšana” apraksta viena no Latvijas lielākajiem pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem RIMI Latvia. Darbs aplūko konkrētā uzņēmuma vīzijas, misijas un uzņēmuma vērtības kā arī analizē to no ārējās un iekšējās vides perspektīvas. Maģistra darbā ir aplūkota arī vispārīga informācija par pārtikas mazumtirdzniecības nozari, tirgus daļām, tirgus lielumu, kā arī apraksta Latvijas lielākos pārtikas mazumtirgotājus no to stratēģiskās attīstības perspektīvas. Darba problemātika lielā mērā raksturo tirgus izaugsmes samazināšanās tendences Latvijā un jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu Latvijā. Tā rezultātā ir sagaidāma tirgus daļu pārdale, tāpēc ir svarīgi izprast un izdarīt secinājumus par Rimi Latvia unikālajām konkurences priekšrocībām, to iespējamo attīstību un pielāgošanu pieaugošas konkurences apstākļos. Tirgus raksturlielumi, īstermiņa tendences Eiropā, tehnoloģiju un e-komercijas attīstība - šīs jaunās tendences tika aplūkotas globālā un Rimi Latvia pēdējo gadu attīstības kontekstā. Ārējās vides ietekmes analīzei uz uzņēmumu un tā nozari ir piemēroti vispārpieņemti teorētiskie modeļi, tādi kā PESTLE analīze, Portera piecu spēku modelis, Stratēģisko grupu identifikācija un Nozares dzīves cikla analīze. Iekšējās vides analīze lielā mērā raksturo Rimi Latvia konkurences priekšrocības, tika detalizēti aplūkoti konkurences priekšrocību pamatelementi, gūta izpratne par uzņēmuma taustāmiem un nemateriālajiem resursiem, pielietota SVID analīze. Maģistra darbs ietver konkrētus priekšlikumus un rekomendācijas tirgus daļu saglabāšanai un konkurences priekšrocību attīstībai. Darbs ir uzrakstīts angļu valodā un tā kopējais apjoms ir 111 lapaspuses, tajā ietverti 21 attēli, tabulas un ilustrācijas, un ietverti 3 pielikumi. Darbā ir izmantoti kopā 69 ārējie un iekšējie informācijas avoti, teorētiskā literatūra, zinātniskās publikācijas, gada pārskati, tirgus pētījumi u.c. avoti.
Atslēgas vārdi Competitive advantage, strategy, sustaining profitability, food (grocery) retail
Atslēgas vārdi angļu valodā Konkurences priekšrocības, stratēģija, ienesīguma saglabāšana, pārtikas mazumtirdzniecība
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2022 15:17:40