Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language RIMI Latvia konkurences priekšrocību attīstīšana un ienesīguma saglabāšana
Title in English Developing RIMI Latvia Competitive Advantage and Sustaining Profitability
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Inga Jākobsone
Reviewer K.J.Ātrens
Abstract Maģistra darbs “RIMI Latvia konkurences priekšrocību attīstīšana un ienesīguma saglabāšana” apraksta viena no Latvijas lielākajiem pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem RIMI Latvia. Darbs aplūko konkrētā uzņēmuma vīzijas, misijas un uzņēmuma vērtības kā arī analizē to no ārējās un iekšējās vides perspektīvas. Maģistra darbā ir aplūkota arī vispārīga informācija par pārtikas mazumtirdzniecības nozari, tirgus daļām, tirgus lielumu, kā arī apraksta Latvijas lielākos pārtikas mazumtirgotājus no to stratēģiskās attīstības perspektīvas. Darba problemātika lielā mērā raksturo tirgus izaugsmes samazināšanās tendences Latvijā un jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu Latvijā. Tā rezultātā ir sagaidāma tirgus daļu pārdale, tāpēc ir svarīgi izprast un izdarīt secinājumus par Rimi Latvia unikālajām konkurences priekšrocībām, to iespējamo attīstību un pielāgošanu pieaugošas konkurences apstākļos. Tirgus raksturlielumi, īstermiņa tendences Eiropā, tehnoloģiju un e-komercijas attīstība - šīs jaunās tendences tika aplūkotas globālā un Rimi Latvia pēdējo gadu attīstības kontekstā. Ārējās vides ietekmes analīzei uz uzņēmumu un tā nozari ir piemēroti vispārpieņemti teorētiskie modeļi, tādi kā PESTLE analīze, Portera piecu spēku modelis, Stratēģisko grupu identifikācija un Nozares dzīves cikla analīze. Iekšējās vides analīze lielā mērā raksturo Rimi Latvia konkurences priekšrocības, tika detalizēti aplūkoti konkurences priekšrocību pamatelementi, gūta izpratne par uzņēmuma taustāmiem un nemateriālajiem resursiem, pielietota SVID analīze. Maģistra darbs ietver konkrētus priekšlikumus un rekomendācijas tirgus daļu saglabāšanai un konkurences priekšrocību attīstībai. Darbs ir uzrakstīts angļu valodā un tā kopējais apjoms ir 111 lapaspuses, tajā ietverti 21 attēli, tabulas un ilustrācijas, un ietverti 3 pielikumi. Darbā ir izmantoti kopā 69 ārējie un iekšējie informācijas avoti, teorētiskā literatūra, zinātniskās publikācijas, gada pārskati, tirgus pētījumi u.c. avoti.
Keywords Competitive advantage, strategy, sustaining profitability, food (grocery) retail
Keywords in English Konkurences priekšrocības, stratēģija, ienesīguma saglabāšana, pārtikas mazumtirdzniecība
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 06.01.2022 15:17:40