Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Latvijas ceļu infrastruktūras un auto drošības sistēmu mijiedarbība satiksmes drošības uzlabošanai” (“Tvaika ielas pārbūve Rīgā”)
Nosaukums angļu valodā “Interaction of the Latvian Road Infrastructure and Car Safety Systems to Improve the Traffic Safety” (“Reconstruction of Tvaika Street in Riga”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Juris Smirnovs
Recenzents Jānis Bidzāns, valdes priekšēdētājs, SIA  "BRD PROJEKTS"
Anotācija Darba mērķis ir noskaidrot jaunāko transportlīdzekļu drošības sistēmu (daļēji autonomas un autonomas braukšanas sistēmas) efektivitāti Latvijas valsts ceļu tīklā izpētot autonomo sistēmu un ceļa infrastruktūras mijiedarbību. Darba uzdevumi ir noskaidrot jautājuma aktualitāti, izmantojot statistiku par ceļa negadījumiem un to cēloņiem; apskatīt dažādus drošības uzlabojošus risinājumus; izpētīt šī brīža situāciju Latvijā par mūsdienīgāko auto īpatsvaru satiksmē; izpētīt rekomendējamās prasības efektīvai autonomo transportlīdzekļu darbībai un salīdzināt tās ar esošajām prasībām Latvijā; veikt secinājumus par iegūtajiem datiem. Iegūtie rezultāti liecina, ka esošās prasības Latvijas ceļu infrastruktūrai galvenokārt atbilst autonomo sistēmu vēlamajām prasībām, tomēr tiek izvirzīts priekšlikums veltīt lielāku uzmanību ceļa aprīkojuma, galvenokārt – horizontālo apzīmējumu un ceļa zīmju, uzturēšanai. Noteikts arī, ka šobrīd automašīnas ar autonomām funkcijām ir reti sastopamas, tomēr to īpatsvars tikai palielinās, tādejādi arī palielināsies darbā apskatīto jautājumu aktualitāte un nozīmīgums. Inženierprojektā tiek veikta Tvaika ielas pārbūve Rīgā, posmā no Ganību dambja līdz Aptiekas ielai (ieskaitot). Tvaika ielas krustojumā ar Aptiekas ielu tiek mainīta satiksmes organizācija – izveidots regulējams krustojums. Pārbūvei tiek izteikti trīs ceļa konstrukcijas varianti, un tos salīdzinot tiek izvēlēts atbilstošākais. Inženierprojekts sastāv no ievada, skaidrojošā apraksta, ceļa konstrukcijas variantu salīdzinājuma un gala varianta izvēles, aprēķinu daļas, galveno konstrukciju sarakstiem, tehniskajām specifikācijām, darbu daudzumu saraksta un 12 rasējumiem. Darba kopapjoms ir 135 lapas, tajā ir 25 attēli, 40 tabulas, un darbā izmantoti 25 avoti.
Atslēgas vārdi drošība, infrastruktūra, statistika, autonoma braukšana, standarti
Atslēgas vārdi angļu valodā safety, infrastructure, statistics, autonomous driving, standards
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2022 16:35:49