Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Latvijas ceļu infrastruktūras un auto drošības sistēmu mijiedarbība satiksmes drošības uzlabošanai” (“Tvaika ielas pārbūve Rīgā”)
Title in English “Interaction of the Latvian Road Infrastructure and Car Safety Systems to Improve the Traffic Safety” (“Reconstruction of Tvaika Street in Riga”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Juris Smirnovs
Reviewer Jānis Bidzāns, valdes priekšēdētājs, SIA  "BRD PROJEKTS"
Abstract Darba mērķis ir noskaidrot jaunāko transportlīdzekļu drošības sistēmu (daļēji autonomas un autonomas braukšanas sistēmas) efektivitāti Latvijas valsts ceļu tīklā izpētot autonomo sistēmu un ceļa infrastruktūras mijiedarbību. Darba uzdevumi ir noskaidrot jautājuma aktualitāti, izmantojot statistiku par ceļa negadījumiem un to cēloņiem; apskatīt dažādus drošības uzlabojošus risinājumus; izpētīt šī brīža situāciju Latvijā par mūsdienīgāko auto īpatsvaru satiksmē; izpētīt rekomendējamās prasības efektīvai autonomo transportlīdzekļu darbībai un salīdzināt tās ar esošajām prasībām Latvijā; veikt secinājumus par iegūtajiem datiem. Iegūtie rezultāti liecina, ka esošās prasības Latvijas ceļu infrastruktūrai galvenokārt atbilst autonomo sistēmu vēlamajām prasībām, tomēr tiek izvirzīts priekšlikums veltīt lielāku uzmanību ceļa aprīkojuma, galvenokārt – horizontālo apzīmējumu un ceļa zīmju, uzturēšanai. Noteikts arī, ka šobrīd automašīnas ar autonomām funkcijām ir reti sastopamas, tomēr to īpatsvars tikai palielinās, tādejādi arī palielināsies darbā apskatīto jautājumu aktualitāte un nozīmīgums. Inženierprojektā tiek veikta Tvaika ielas pārbūve Rīgā, posmā no Ganību dambja līdz Aptiekas ielai (ieskaitot). Tvaika ielas krustojumā ar Aptiekas ielu tiek mainīta satiksmes organizācija – izveidots regulējams krustojums. Pārbūvei tiek izteikti trīs ceļa konstrukcijas varianti, un tos salīdzinot tiek izvēlēts atbilstošākais. Inženierprojekts sastāv no ievada, skaidrojošā apraksta, ceļa konstrukcijas variantu salīdzinājuma un gala varianta izvēles, aprēķinu daļas, galveno konstrukciju sarakstiem, tehniskajām specifikācijām, darbu daudzumu saraksta un 12 rasējumiem. Darba kopapjoms ir 135 lapas, tajā ir 25 attēli, 40 tabulas, un darbā izmantoti 25 avoti.
Keywords drošība, infrastruktūra, statistika, autonoma braukšana, standarti
Keywords in English safety, infrastructure, statistics, autonomous driving, standards
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 04.01.2022 16:35:49