Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovatīva ceļu un tiltu inženierija
Nosaukums “Dzenamo pāļu nestspējas noteikšanas metožu analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Bearing Capacity Establishment Methods for Driven Piles”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Ainārs Paeglītis
Recenzents Prof. Dr Audrius Vaitkus VGTU, Assist.-Prof. Andris Paeglitis RTU
Anotācija Maģistra darba tēma ir Dzenamo Pāļu nestspējas noteikšanas metožu analīze. Darba mērķis ir apkopot dažadas praktiskās un teorētiskās pāļu nestspējas noteikšanas metodes, veikt metožu, kas balstītas uz pāļu dzīšanas formulām, analīzi un piedāvāt racionālu un rentablu metodi pāļu nestspējas noteikšanai. Darbā ir dots izskaidrojums pāļu veidiem, ņemot vērā spēkā esošās Eironormas, atkarībā no pāļu izbūves metodes un konstruktīvā materiāla. Dažādas pāļu nestspējas noteikšanas metodes ir izdalītas netiešajās un tiešajās metodēs. Netiešo metožu grupa tiek balstīta uz dažādiem grunts izpētes datiem. Savukārt, tiešo metožu grupā ir iekļautas trīs dažādas pāļu nestspējas noteikšanas metodes. Dotās metodes ir pāļu pārbaudes ar statiskās slodzes testu, dinamiskās slodzes testu un straujās slodzes testu. Darba praktiskā daļa ietver pāļu nestspējas metožu analīzi, kas balstās uz pāļu dzīšanas formulām – vienādojumiem, pēc kuriem nosaka pāļa nestspēju, ņemot vērā pāļa atkodu un triecienvesera trieciena enerģiju. No 6 tērauda cauruļpāļu pārbaudes datiem, kas iekļāva rezultātus no statiskās un dinamiskās slodzes pārbaudēm, divas pāļu dzīšanas formulas tika analizētas un salīdzinātas. Darbs sastāv no 90 lapaspusēm, kurās ir iekļautas 6 nodaļas, 33 attēli un 29 tabulas.
Atslēgas vārdi Pāļu nestspēja, Dzītie pāļi, Pāļu testēšana, Statiskās slodzes tests, Dinamiskās slodzes tests, Straujās slodzes tests, Pāļu dzīšanas formulas, Pāļu nestspējas analīze, Pāļi, Dziļie pamati, Pāļu pamati
Atslēgas vārdi angļu valodā Pile bearing capacity, Driven piles, Pile testing, Static load test, Dynamic load test, Rapid load test, Pile driving formulas, Pile bearing capacity analysis, Piles, Deep foundations, Pile foundations
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2022 12:34:36