Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Innovative road and bridge engineering
Title in original language “Dzenamo pāļu nestspējas noteikšanas metožu analīze”
Title in English “Analysis of Bearing Capacity Establishment Methods for Driven Piles”
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Ainārs Paeglītis
Reviewer Prof. Dr Audrius Vaitkus VGTU, Assist.-Prof. Andris Paeglitis RTU
Abstract Maģistra darba tēma ir Dzenamo Pāļu nestspējas noteikšanas metožu analīze. Darba mērķis ir apkopot dažadas praktiskās un teorētiskās pāļu nestspējas noteikšanas metodes, veikt metožu, kas balstītas uz pāļu dzīšanas formulām, analīzi un piedāvāt racionālu un rentablu metodi pāļu nestspējas noteikšanai. Darbā ir dots izskaidrojums pāļu veidiem, ņemot vērā spēkā esošās Eironormas, atkarībā no pāļu izbūves metodes un konstruktīvā materiāla. Dažādas pāļu nestspējas noteikšanas metodes ir izdalītas netiešajās un tiešajās metodēs. Netiešo metožu grupa tiek balstīta uz dažādiem grunts izpētes datiem. Savukārt, tiešo metožu grupā ir iekļautas trīs dažādas pāļu nestspējas noteikšanas metodes. Dotās metodes ir pāļu pārbaudes ar statiskās slodzes testu, dinamiskās slodzes testu un straujās slodzes testu. Darba praktiskā daļa ietver pāļu nestspējas metožu analīzi, kas balstās uz pāļu dzīšanas formulām – vienādojumiem, pēc kuriem nosaka pāļa nestspēju, ņemot vērā pāļa atkodu un triecienvesera trieciena enerģiju. No 6 tērauda cauruļpāļu pārbaudes datiem, kas iekļāva rezultātus no statiskās un dinamiskās slodzes pārbaudēm, divas pāļu dzīšanas formulas tika analizētas un salīdzinātas. Darbs sastāv no 90 lapaspusēm, kurās ir iekļautas 6 nodaļas, 33 attēli un 29 tabulas.
Keywords Pāļu nestspēja, Dzītie pāļi, Pāļu testēšana, Statiskās slodzes tests, Dinamiskās slodzes tests, Straujās slodzes tests, Pāļu dzīšanas formulas, Pāļu nestspējas analīze, Pāļi, Dziļie pamati, Pāļu pamati
Keywords in English Pile bearing capacity, Driven piles, Pile testing, Static load test, Dynamic load test, Rapid load test, Pile driving formulas, Pile bearing capacity analysis, Piles, Deep foundations, Pile foundations
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 04.01.2022 12:34:36