Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language "Tūrisma nozares problēmas un perspektīvas Latvijā"
Title in English „Problems and prospects of tourism industry in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Lekt. L.Kamola
Reviewer
Abstract Bakalaura darba tēma ir Tūrisma nozares problēmas un perspektīvas Latvijā. Darba autors : Marija Ropotova Latvijas ekonomikā un tautsaimniecības nozarēs joprojām pastāv zināmas nenoteiktības pazīmes. Ņemot vērā pašreizējās ekonomiskās krīzes dziļumu un smagumu, tās globālo izplatību, tūrisma nozare tāpat kā citi sastopas ar pārejas posmu no viena pietiekami liela ekonomiskā cikla uz jaunu. Notiek pārejas posms, kur ekonomiskās krīzes rezultātā notiek daudzu iepriekšējo elementu izmaiņas. Līdz ar to var teikt, ka tūrisma nozares attīstības perspektīvas ir aktuāls un problemātisks jautājums. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt tūrisma nozares attīstības perspektīvas Latvijā. Pirmajā nodaļā sniegts vispārējs tūrisma nozares raksturojums. Tiek pievērsta uzmanība tūrisma nozares teorētiskajiem aspektiem, analizētas tādas pozīcijas kā definīcijas un to veidi u.c. Otrā nodaļa veltīta tūrisma nozares raksturojumam Latvijā. Nepieciešams arī izvērtēt raksturojošos dinamiskos rādītājus, lai izprastu tūrisma nozares iespējas attīstīties. Trešajā nodaļa pievēršas tūrisma nozares attīstības perspektīvām Latvijā, veicot arī SVID analīzi tūrisma nozarei. Darba apjoms ir 60 lappuses, 15 tabulas, 18 attēli. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ropotava M., Tūrisma nozares problēmas un perspektīvas Latvijā: Bakalaura darbs Zinātniskais vadītājs Kamola L. Datorsalikums. Rīga, RTU, 2010. 60 lpp.
Keywords Bakalaura darba tēma ir Tūrisma nozares problēmas un perspektīvas Latvijā.
Keywords in English Aspect of Bachelors work is Tourism problem and prospects in Latvia.
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 10:45:00