Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Personāla motivēšanas sistēmas pilnveides projekts pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Employee Motivation System in a Service Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Vieslektore, Mg.pscyh. Laura Celmiņa
Anotācija Noslēguma darba autors: Nataļja Počebita Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. psih., Mg,oec. Sarmīte Gailīte. Noslēguma darba temats: Personāla motivēšanas sistēmas pilnveides projekts pakalpojumu uzņēmumā. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 78 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 24 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu un 4 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba autore ir sniegusi priekštatu par uzņēmuma darbību pakalpojumu uzņēmumā kopumā. Tika izpētīta uzņēmuma esošā motivācijas sistēma. Lai noskaidrotu, kas darbiniekiem ir svarīgi darba vietā, bakalaura darba autore intervēja vecāko personāla vadības speciālistu.. Projekta daļā tika piedāvāti 3 projekti, ko realizēt. Bakalaura darba beigās tika izteikti secinājumi un priekšlikumi motivācijas sistēmas uzlabošanai pakalpojumu uzņēmumā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Počebita N., Gailīte S., (2022). Personāla motivēšanas sistēmas pilnveides projekts pakalpojumu uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 78 lpp.
Atslēgas vārdi Personāls,motivēšana, labumi, novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Staff, motivation, benefits, evaluation
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 28.12.2021 13:47:09