Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Personāla apmācību procesa pilnveides projekts būvniecības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Staff Training Process in a Construction Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Prakt. docente, Mg.oec. Līga Kamola
Anotācija Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 17 attēli un 18 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu un 15 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba ietvaros autore, balstoties uz viena no būvniecības uzņēmumiem darbinieku apmācības procesa analīzi un teorētiskajiem materiāliem par apmācību procesa praktiskajiem aspektiem un procesu pieeju apmācību organizēšanā, izstrādājusi personāla apmācību procesa pilnveides projektu. Bakalaura darbā secināts, ka procesu pieeja un procesa attēlošana BPMN modelī var palīdzēt būvniecības uzņēmumam uzturēt un pilnveidot apmācību procesu. Lai nodrošinātu organizācijas konkurētspēju būvniecības nozarē arī nākotnē, secināts, ka iespējams sekmīgi papildināt esošo apmācību veidus, paredzot to īstenošanu arī digitālās platformās. Personāla apmācību procesa pilnveidei bakalaura darba projekta daļā tiek pamatota arī nepieciešamība nodrošināt apmācību procesa organizēšanā un vadīšanā iesaistīto darbinieku kompetenču uzlabošanu un atbalsta sniegšanu.
Atslēgas vārdi personāla apmācības, darbinieku kompetences, apmācību process, procesa pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā staff training, competencies of the employees, training process, improvement of process
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2021 11:04:54