Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Personāla apmācību procesa pilnveides projekts būvniecības uzņēmumā
Title in English Project on Improvement of Staff Training Process in a Construction Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer Prakt. docente, Mg.oec. Līga Kamola
Abstract Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 17 attēli un 18 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu un 15 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba ietvaros autore, balstoties uz viena no būvniecības uzņēmumiem darbinieku apmācības procesa analīzi un teorētiskajiem materiāliem par apmācību procesa praktiskajiem aspektiem un procesu pieeju apmācību organizēšanā, izstrādājusi personāla apmācību procesa pilnveides projektu. Bakalaura darbā secināts, ka procesu pieeja un procesa attēlošana BPMN modelī var palīdzēt būvniecības uzņēmumam uzturēt un pilnveidot apmācību procesu. Lai nodrošinātu organizācijas konkurētspēju būvniecības nozarē arī nākotnē, secināts, ka iespējams sekmīgi papildināt esošo apmācību veidus, paredzot to īstenošanu arī digitālās platformās. Personāla apmācību procesa pilnveidei bakalaura darba projekta daļā tiek pamatota arī nepieciešamība nodrošināt apmācību procesa organizēšanā un vadīšanā iesaistīto darbinieku kompetenču uzlabošanu un atbalsta sniegšanu.
Keywords personāla apmācības, darbinieku kompetences, apmācību process, procesa pilnveidošana
Keywords in English staff training, competencies of the employees, training process, improvement of process
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 15.12.2021 11:04:54