Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Praktiska risinājuma izstrāde darbinieku apmierinātības ar darbu līmeņa celšanai valsts pārvaldes iestādē
Nosaukums angļu valodā Development of a Practical Solution to Improve Employee Job Satisfaction in Public Administration
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Labklājības ministrijas personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore Iveta Baltiņa
Anotācija Noslēguma darba autors: Valters Reinis Rasnačs Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. psih., lektore Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Praktiska risinājuma izstrāde darbinieku apmierinātības ar darbu līmeņa celšanai valsts pārvaldes iestādē. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 20 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu, 2 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darbā atspoguļota valsts pārvaldes iestādes kultūras un darbinieku iekšējās motivācijas nozīme darbinieku apmierinātībā, kā arī darbinieku apmierinātības ietekme uz personāla mainību un tās rādītājiem. Balstoties uz darba veiktā pētījumā iegūtajiem valsts pārvaldes iestādes darbinieku aptaujas rezultātiem, darbā atspoguļoti hierarhiski zemāko amatu darbinieku apmierinātības ar darbu veicinošie faktori. Paralēli darbā veikti novērojumi un salīdzinājumi teorijas sniegtajā informācijā par darbinieku apmierinātības veicinošajiem faktoriem mūsdienās, kur teorija apstiprina veiktā pētījuma iegūtos rezultātus. Darbā izstrādāti trīs praktiski risinājumi, projekti valsts pārvaldes iestādes darbinieku apmierinātības ar darbu līmeņa celšanai. Noslēgumā apkopoti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi, pamatojoties uz darba gaitā iegūtajiem rezultātiem un novērojumiem darbinieku apmierinātības ar darbu līmeņa celšanā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Rasnačs R.V., Gailīte, S. (2022). Praktiska risinājuma izstrāde darbinieku apmierinātības ar darbu līmeņa celšanai valsts pārvaldes iestādē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 80 lpp.
Atslēgas vārdi Darbinieku apmierinātība, organizācijas kultūra, motivācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Employee satisfaction, organization culture, motivation
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.12.2021 14:24:28