Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Praktiska risinājuma izstrāde darbinieku apmierinātības ar darbu līmeņa celšanai valsts pārvaldes iestādē
Title in English Development of a Practical Solution to Improve Employee Job Satisfaction in Public Administration
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer Labklājības ministrijas personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore Iveta Baltiņa
Abstract Noslēguma darba autors: Valters Reinis Rasnačs Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. psih., lektore Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Praktiska risinājuma izstrāde darbinieku apmierinātības ar darbu līmeņa celšanai valsts pārvaldes iestādē. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 20 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu, 2 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darbā atspoguļota valsts pārvaldes iestādes kultūras un darbinieku iekšējās motivācijas nozīme darbinieku apmierinātībā, kā arī darbinieku apmierinātības ietekme uz personāla mainību un tās rādītājiem. Balstoties uz darba veiktā pētījumā iegūtajiem valsts pārvaldes iestādes darbinieku aptaujas rezultātiem, darbā atspoguļoti hierarhiski zemāko amatu darbinieku apmierinātības ar darbu veicinošie faktori. Paralēli darbā veikti novērojumi un salīdzinājumi teorijas sniegtajā informācijā par darbinieku apmierinātības veicinošajiem faktoriem mūsdienās, kur teorija apstiprina veiktā pētījuma iegūtos rezultātus. Darbā izstrādāti trīs praktiski risinājumi, projekti valsts pārvaldes iestādes darbinieku apmierinātības ar darbu līmeņa celšanai. Noslēgumā apkopoti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi, pamatojoties uz darba gaitā iegūtajiem rezultātiem un novērojumiem darbinieku apmierinātības ar darbu līmeņa celšanā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Rasnačs R.V., Gailīte, S. (2022). Praktiska risinājuma izstrāde darbinieku apmierinātības ar darbu līmeņa celšanai valsts pārvaldes iestādē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 80 lpp.
Keywords Darbinieku apmierinātība, organizācijas kultūra, motivācija
Keywords in English Employee satisfaction, organization culture, motivation
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 14.12.2021 14:24:28