Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Klientu attiecību vadība trešās puses loģistikas uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Customer relationship management in third party logistics companies
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Olga Bogdanova
Recenzents “Latvijas Mobilais Telefons” SIA Iepirkumu daļas vadītājs Raimonds Ronis
Anotācija Maģistra darba nosaukums: Klientu attiecību vadība trešās puses loģistikas uzņēmumos Maģistra darbā tiek analizēts globālais jūras konteineru pārvadājumu tirgus Covid-19 pandēmijas laikā. Maģistra darba mērķis ir noteikt klientu apkalpošanas procesu nozīmi jūras konteineru pārvadājumos un izstrādāt uzlabotus klientu apkalpošanas procesus un standartus. Darba gaitā tika izstrādāti konteineru piegādes grafiku un jūras konosamentu pārbaudes procesi, kā arī tika izstrādāts klientu apkalpošanas procesu un standarta priekšlikums. Diplomdarbs sastāv no ievada, 3 pamatdaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un izmantoto literatūras avotu saraksta. Pirmajā nodaļā ir aprakstīti loģistikas ķēžu veidi, trešās puses loģistikas uzņēmumu un jūras konteinerlīniju sadarbības principi un izaicinājumi, kā arī vispārējais jūras konteineru pārvadājumu tirgus novērtējums Covid-19 pandēmijas laikā. Lai noteiktu klientu apkalpošanas procesu nozīmi jūras konteineru pārvadājumos, otrajā nodaļā tika izvērtēti iepriekš veiktie pētījumi par faktoriem, kas ir visnozīmīgākie jūras konteineru pārvadājumu klientu apkalpošanas procesos, kā arī veikta Latvijas jūras konteineru pārvadājumus izmantojošo uzņēmumu aptauja, kuras rezultāti tika analizēti. Trešajā nodaļā, balstoties uz iegūto informāciju, tika izstrādāti uzlaboti klientu apkalpošanas procesu un standartu priekšlikumi. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 70 lappuses. Tajā ir iekļauti 24 attēli, 9 tabulas. Darbā ir izmantotas 27 literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Trešās puses loģistikas uzņēmumi, konteineru pārvadājumi, klientu attiecību vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Third party logistics companies, container shipping, customer relations management
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 13.12.2021 16:07:13