Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Nodokļu kontroles procesa pamatprincipa pilnveidošanas projekts valsts pārvaldes iestādē
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Basic Principle of the Tax Control Process in a Public Administration Institution
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Kristīne Gorbunova
Recenzents Docente, Dr.oec. Nadežda Semjonova
Anotācija Noslēguma darba autors: Baiba Kārkliņa Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. pr.doc. Kristīne Gorbunova Noslēguma darba temats: Nodokļu kontroles procesa pamatprincipa pilnveidošanas projekts valsts pārvaldes iestādē Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 41 attēls, 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 31 avoti latviešu un viens angļu valodā. Darbam pievienots viens pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir analizēt un izpētīt divus no četriem nodokļu kontroles procesa pamatprincipiem Valsts ieņēmumu dienestā. Izvērtēt principa “Konsultē vispirms” un pamatprincipa labprātīga nodokļu saistību izpilde efektīvas izmantošanas iespējas valsts pārvaldes iestādē. Pamatprincipu analīzē tika izmantota Valsts ieņēmumu dienesta pieejamā informācija, Valsts ieņēmumu dienesta nepublicētā informācija, autores pieredze un internetā pieejamie informatīvie materiāli. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Kārkliņa, B., Gorbunova, K. (2022). Nodokļu kontroles procesa pamatprincipa pilnveidošanas projekts valsts pārvaldes iestādē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 79 lpp.
Atslēgas vārdi Nodokļu kontroles process
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax control
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2021 11:22:37