Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Nodokļu kontroles procesa pamatprincipa pilnveidošanas projekts valsts pārvaldes iestādē
Title in English Project on Improvement of Basic Principle of the Tax Control Process in a Public Administration Institution
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Gorbunova
Reviewer Docente, Dr.oec. Nadežda Semjonova
Abstract Noslēguma darba autors: Baiba Kārkliņa Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. pr.doc. Kristīne Gorbunova Noslēguma darba temats: Nodokļu kontroles procesa pamatprincipa pilnveidošanas projekts valsts pārvaldes iestādē Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 41 attēls, 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 31 avoti latviešu un viens angļu valodā. Darbam pievienots viens pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir analizēt un izpētīt divus no četriem nodokļu kontroles procesa pamatprincipiem Valsts ieņēmumu dienestā. Izvērtēt principa “Konsultē vispirms” un pamatprincipa labprātīga nodokļu saistību izpilde efektīvas izmantošanas iespējas valsts pārvaldes iestādē. Pamatprincipu analīzē tika izmantota Valsts ieņēmumu dienesta pieejamā informācija, Valsts ieņēmumu dienesta nepublicētā informācija, autores pieredze un internetā pieejamie informatīvie materiāli. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Kārkliņa, B., Gorbunova, K. (2022). Nodokļu kontroles procesa pamatprincipa pilnveidošanas projekts valsts pārvaldes iestādē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 79 lpp.
Keywords Nodokļu kontroles process
Keywords in English Tax control
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 10.12.2021 11:22:37