Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla motivēšanas sistēmas pilnveide (izveide) tirdzniecības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Improvement (or Development) of Personnel Motivation System in a Trading Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Līga Kamola
Recenzents L.Celmiņa
Anotācija Bakalaura darbs: “Personāla motivēšanas sistēmas pilnveide tirdzniecības uzņēmumā”. Darba autors: RTU IEVF bakalaura profesionālo studiju programmas “Cilvēkresursu vadīšana”. 4.kursa studente Elīza Kavala. Darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., docente (prakt.) Līga Kamola. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām: SIA KristiAna analīze un personāla vadība tajā, personāla motivēšanas sistēmas teorētiskie aspekti, motivēšanas sistēmas pilnveides projekts, secinājumi un priekšlikumi. Apkopojot pētījuma rezultātus, rodas secinājums - galvenie faktori, kuri darbiniekus uzņēmumā neapmierina ir darba alga, interesants darbs un piešķirto labumu sistēma. Uzņēmuma vadībai veicot uzlabojumus motivēšanas sistēmā, iespējams iegūt motivētus, lojālus un uz mērķi tendētus darbiniekus, augstus darba rezultātus. Viens no svarīgākajiem darba autores izvirzītajiem priekšlikumiem - pamatojoties uz darbinieku izteikto neskaidrību labumu piešķiršanas kārtībā, valdes loceklei un grāmatvedei izskatīt iespēju ieviest darba autores priekšlikumus materiālo stimulu papildināšanā, un ieviest autores izstrādāto labumu piešķiršanas kārtību uzņēmumā. Bakalaura darba apjoms ir 67 lapaspuses bez pielikumiem un 68 lapaspuses ar pielikumiem, tajā ievietoti 14 attēli un 21 tabulas. Kopējais izmantotās literatūras un avotu skaits – 29, pielikumu skaits - 3. Bakalaura darba sagatavošanā tika izmantoti attiecīgi 8 literatūras avoti, 10 elektroniskie resursi, kā arī šī darba autores kvalifikācijas prakses atskaite.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: sistēma, motivēšana, personāla vadība, anketēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: system, motivation, personnel management, questionnaire.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 27.09.2021 14:04:03