Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla motivēšanas sistēmas pilnveide (izveide) tirdzniecības uzņēmumā
Title in English Improvement (or Development) of Personnel Motivation System in a Trading Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Līga Kamola
Reviewer L.Celmiņa
Abstract Bakalaura darbs: “Personāla motivēšanas sistēmas pilnveide tirdzniecības uzņēmumā”. Darba autors: RTU IEVF bakalaura profesionālo studiju programmas “Cilvēkresursu vadīšana”. 4.kursa studente Elīza Kavala. Darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., docente (prakt.) Līga Kamola. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām: SIA KristiAna analīze un personāla vadība tajā, personāla motivēšanas sistēmas teorētiskie aspekti, motivēšanas sistēmas pilnveides projekts, secinājumi un priekšlikumi. Apkopojot pētījuma rezultātus, rodas secinājums - galvenie faktori, kuri darbiniekus uzņēmumā neapmierina ir darba alga, interesants darbs un piešķirto labumu sistēma. Uzņēmuma vadībai veicot uzlabojumus motivēšanas sistēmā, iespējams iegūt motivētus, lojālus un uz mērķi tendētus darbiniekus, augstus darba rezultātus. Viens no svarīgākajiem darba autores izvirzītajiem priekšlikumiem - pamatojoties uz darbinieku izteikto neskaidrību labumu piešķiršanas kārtībā, valdes loceklei un grāmatvedei izskatīt iespēju ieviest darba autores priekšlikumus materiālo stimulu papildināšanā, un ieviest autores izstrādāto labumu piešķiršanas kārtību uzņēmumā. Bakalaura darba apjoms ir 67 lapaspuses bez pielikumiem un 68 lapaspuses ar pielikumiem, tajā ievietoti 14 attēli un 21 tabulas. Kopējais izmantotās literatūras un avotu skaits – 29, pielikumu skaits - 3. Bakalaura darba sagatavošanā tika izmantoti attiecīgi 8 literatūras avoti, 10 elektroniskie resursi, kā arī šī darba autores kvalifikācijas prakses atskaite.
Keywords Atslēgas vārdi: sistēma, motivēšana, personāla vadība, anketēšana.
Keywords in English Keywords: system, motivation, personnel management, questionnaire.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 27.09.2021 14:04:03