Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Zaļā mārketinga ieviešana uzņēmuma stratēģijā.
Nosaukums angļu valodā Introduction of Green Marketing in the Company's Strategy.
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Dr. oec. T. Tambovceva, profesore
Anotācija Anotācija Maģistra darba autors: Ambareesh Purushothaman Zinātniskā vadītāja: Ieva Andersone, Dr. oec. docente. Maģistra darba nosaukums: “Zaļā mārketinga ieviešana uzņēmumu stratēģijā” Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 87 p., tajā iekļautas 16 attēli, 27 tabulas un bibliogrāfijas avotu saraksts, kurā iekļauti 147 avoti angļu valodā. Pētījuma problēma: zaļais mārketings ir bieži lietots jēdziens, bet to saprot tikai daži, daži to praktizē. Maģistra darbāgalvenā uzmanība pievērsta modeļa izstrādei, ko varētu izmantot, lai kosmētikas uzņēmumu stratēģijā Indijā ieviestu “zaļo” mārketingu. Pētniecības metodes: Datu vākšanas metodes ietver literatūras analīzi, statistikas datu analīzi, tiešsaistes aptauju un ekspertu interviju. Datu analīzes metodes ietver satura analīzi, tematisko analīzi, biežuma analīzi, aprakstošu statistiku, korelācijas analīzi, neatkarīga parauga t-testu un faktoru analīzi. Svarīgākie rezultāti: Nav statistiski būtiskas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm šajā grupā attiecībā uz zaļās kosmētikas iegādi Indijā. Patērētāji zaļo kosmētiku nesaista ar “zaļo” realitāti. Faktors, kas ietekmē kosmētikas līdzekļu iegādi, apzīmē veselības apziņu, vides apziņu, cenu apziņu un informācijas meklēšanu par zaļajiem produktiem. Izstrādātais modelis attiecas uz stratēģiju, darbībām un mērījumiem, ko pieprasa kosmētikas uzņēmumi Indijā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Ambareesh Purushothaman: Zaļā mārketinga ieviešana uzņēmumu stratēģijā. Maģistra darbs/Ambareesh Purushothaman, Ieva Andersone. Rīga: RTU, IEVF, UIVI , Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana", 2021. – 87 p.
Atslēgas vārdi Green marketing , Strategy
Atslēgas vārdi angļu valodā Green marketing , Strategy
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 24.09.2021 13:51:28