Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Zaļā mārketinga ieviešana uzņēmuma stratēģijā.
Title in English Introduction of Green Marketing in the Company's Strategy.
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Dr. oec. T. Tambovceva, profesore
Abstract Anotācija Maģistra darba autors: Ambareesh Purushothaman Zinātniskā vadītāja: Ieva Andersone, Dr. oec. docente. Maģistra darba nosaukums: “Zaļā mārketinga ieviešana uzņēmumu stratēģijā” Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 87 p., tajā iekļautas 16 attēli, 27 tabulas un bibliogrāfijas avotu saraksts, kurā iekļauti 147 avoti angļu valodā. Pētījuma problēma: zaļais mārketings ir bieži lietots jēdziens, bet to saprot tikai daži, daži to praktizē. Maģistra darbāgalvenā uzmanība pievērsta modeļa izstrādei, ko varētu izmantot, lai kosmētikas uzņēmumu stratēģijā Indijā ieviestu “zaļo” mārketingu. Pētniecības metodes: Datu vākšanas metodes ietver literatūras analīzi, statistikas datu analīzi, tiešsaistes aptauju un ekspertu interviju. Datu analīzes metodes ietver satura analīzi, tematisko analīzi, biežuma analīzi, aprakstošu statistiku, korelācijas analīzi, neatkarīga parauga t-testu un faktoru analīzi. Svarīgākie rezultāti: Nav statistiski būtiskas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm šajā grupā attiecībā uz zaļās kosmētikas iegādi Indijā. Patērētāji zaļo kosmētiku nesaista ar “zaļo” realitāti. Faktors, kas ietekmē kosmētikas līdzekļu iegādi, apzīmē veselības apziņu, vides apziņu, cenu apziņu un informācijas meklēšanu par zaļajiem produktiem. Izstrādātais modelis attiecas uz stratēģiju, darbībām un mērījumiem, ko pieprasa kosmētikas uzņēmumi Indijā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Ambareesh Purushothaman: Zaļā mārketinga ieviešana uzņēmumu stratēģijā. Maģistra darbs/Ambareesh Purushothaman, Ieva Andersone. Rīga: RTU, IEVF, UIVI , Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana", 2021. – 87 p.
Keywords Green marketing , Strategy
Keywords in English Green marketing , Strategy
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 24.09.2021 13:51:28