Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums Uzbekistānas biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu finansiālās darbības rezultātu kvalitātes novērtējums.
Nosaukums angļu valodā Assessment of Earnings Quality of Listed Companies in Uzbekistan.
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents N. Koleda, Dr.oec., doc.
Anotācija Maģistra darba autore: Adolat Rakhmankulova Maģistra darba zinātniskā vadītāja: RTU profesore, Dr.oec, Natālija Lāce Maģistra darba tēma: Uzbekistānas biržā kotēto uzņēmumu peļņas kvalitātes novērtējums. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tajā ir ievads, pētījuma teorētiskais ietvars, pētījuma metodoloģija, pētījuma empīriskā daļa, autora secinājumi un ieteikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., Tas ietver 11 attēlus, 7 tabulas un 9 formulas. Bibliogrāfijā un avotu sarakstā ir 101 angļu un krievu valodas. Šajā darbā ir viens pielikums. Svarīgākie rezultāti: Saskaņā ar manis veikto pētījumu un pētījumu, ir svarīgi atzīt, ka pētāmie uzņēmumi ir uzsvērti, ka tie manipulē ar saviem ienākumiem, lai noteiktu uzņēmuma finanšu darbības konsekvenci, lai piesaistītu vairāk investīciju. Tā rezultātā tika izdomāts, ka gandrīz 30% Uzbekistānas biržas uzņēmumu ir iesaistīti manipulācijās un tiem ir zema peļņas kvalitāte. Līdz ar to daži Uzbekistānas uzņēmumi uzlabo naudas plūsmas kvalitāti no pamatdarbības ienākumiem, pievienojot bezmaksas pakalpojumus vai produktus, precizējot cenu noteikšanas stratēģiju, izmantojot efektīvas mārketinga stratēģijas. Darba bibliogrāfiskais apraksts: Adolat Rakhmankulova (2021). Uzbekistānas kotēto uzņēmumu peļņas kvalitātes novērtējums ”. Maģistra darbs. Rīga: RTU, maģistra studiju programma «Uzņēmējdarbības finanses». Atslēgvārdi: Peļņas kvalitāte, peļņas manipulācijas, novērtējums, uzņēmumi Uzbekistānā, investīcijas Uzbekistānā.
Atslēgas vārdi Peļņas kvalitāte, peļņas manipulācijas, novērtējums, uzņēmumi Uzbekistānā, investīcijas Uzbekistānā.
Atslēgas vārdi angļu valodā Earnings quality, earnings manipulations, assessment, companies in Uzbekistan, investment in Uzbekistan.
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 20.09.2021 20:37:39