Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language Uzbekistānas biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu finansiālās darbības rezultātu kvalitātes novērtējums.
Title in English Assessment of Earnings Quality of Listed Companies in Uzbekistan.
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Nataļja Lāce
Reviewer N. Koleda, Dr.oec., doc.
Abstract Maģistra darba autore: Adolat Rakhmankulova Maģistra darba zinātniskā vadītāja: RTU profesore, Dr.oec, Natālija Lāce Maģistra darba tēma: Uzbekistānas biržā kotēto uzņēmumu peļņas kvalitātes novērtējums. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tajā ir ievads, pētījuma teorētiskais ietvars, pētījuma metodoloģija, pētījuma empīriskā daļa, autora secinājumi un ieteikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., Tas ietver 11 attēlus, 7 tabulas un 9 formulas. Bibliogrāfijā un avotu sarakstā ir 101 angļu un krievu valodas. Šajā darbā ir viens pielikums. Svarīgākie rezultāti: Saskaņā ar manis veikto pētījumu un pētījumu, ir svarīgi atzīt, ka pētāmie uzņēmumi ir uzsvērti, ka tie manipulē ar saviem ienākumiem, lai noteiktu uzņēmuma finanšu darbības konsekvenci, lai piesaistītu vairāk investīciju. Tā rezultātā tika izdomāts, ka gandrīz 30% Uzbekistānas biržas uzņēmumu ir iesaistīti manipulācijās un tiem ir zema peļņas kvalitāte. Līdz ar to daži Uzbekistānas uzņēmumi uzlabo naudas plūsmas kvalitāti no pamatdarbības ienākumiem, pievienojot bezmaksas pakalpojumus vai produktus, precizējot cenu noteikšanas stratēģiju, izmantojot efektīvas mārketinga stratēģijas. Darba bibliogrāfiskais apraksts: Adolat Rakhmankulova (2021). Uzbekistānas kotēto uzņēmumu peļņas kvalitātes novērtējums ”. Maģistra darbs. Rīga: RTU, maģistra studiju programma «Uzņēmējdarbības finanses». Atslēgvārdi: Peļņas kvalitāte, peļņas manipulācijas, novērtējums, uzņēmumi Uzbekistānā, investīcijas Uzbekistānā.
Keywords Peļņas kvalitāte, peļņas manipulācijas, novērtējums, uzņēmumi Uzbekistānā, investīcijas Uzbekistānā.
Keywords in English Earnings quality, earnings manipulations, assessment, companies in Uzbekistan, investment in Uzbekistan.
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 20.09.2021 20:37:39