Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums Korporatīvās kultūras loma finanšu lēmumu pieņemšanā Āzijas tirgū.
Nosaukums angļu valodā The Role of Corporate Culture in a Company’s Financial Decisions at the Asian Market.
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Dr. oec. A. Roša
Anotācija Noslēguma darba autors: Simran Singh Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Natālija Lāce Noslēguma darba temats: “Korporatīvās kultūras loma uzņēmuma finanšu lēmumā Āzijas tirgū” Noslēguma darbs rakstīts ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, pētījuma teorētiskā ietvara, pētījuma metodoloģijas, pētījuma daļu empīriskās daļas, secinājumiem un ieteikumiem. Darba apjoms ir 82 lapas, tajā ir 10 attēli, 30 tabulas, 8 formulas Bibliogrāfija un avotu saraksts satur 84 avotus angļu valodā. Darbam ir 5 pielikumi Noslēguma darba galvenie rezultāti: Šī pētījuma mērķis ir noteikt korporatīvās kultūras ietekmi uz uzņēmuma finanšu lēmumiem. Uzņēmuma finanšu lēmumi ir ārkārtīgi svarīgi. Korporatīvo likteni nosaka finanšu lēmumi. Ir daudz piemēru tam, kā izcili finanšu lēmumi noved pie bagātības, bet slikti finanšu lēmumi - pie neveiksmes vai nespējas izdzīvot sabiedrībā. Tā vietā, lai palielinātu produktivitāti un efektivitāti, galvenā loma ir finanšu lēmumiem. Četri galvenie finanšu lēmumus noteicošie faktori ir kapitāla struktūra, kas izskaidro, kā efektīvi pārvaldīt kapitālu, ieguldījumu kapitāls, kas izskaidro, vai ieguldīt naudu, apgrozāmā kapitāla politika un dividenžu politika. Korporatīvā kultūra un finanšu lēmumu pieņemšana ir saistītas, jo pastāv būtiska saikne starp korporatīvo efektivitāti un finanšu lēmumu pieņemšanu, kā arī cieša saikne starp korporatīvo sniegumu un korporatīvo kultūru. Ir analizēti septiņi galvenie korporatīvās kultūras faktori, un tie ir korporatīvās vērtības un tradīcijas, vadības stili, korporatīvā struktūra, darbinieku uzvedība un attieksme, korporatīvā apņemšanās, uzņēmuma politika un darba atmosfēra un korporatīvie lēmumi. Šiem faktoriem ir būtiska saistība ar finanšu lēmumu sadalījumu, piemēram, ieguldījumu kapitālu, darba politiku un lēmumu par dividendēm. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Singh S. (2021). Korporatīvās kultūras loma uzņēmuma finanšu lēmumā Āzijas tirgū, N Lace. Riga: RTU, FEEM, “Uzņēmējdarbības finanses”, 2021, 82
Atslēgas vārdi Korporatīvo kultūru, Finanšu lēmumi, Organizācijas efektivitāte, Apgrozāmie līdzekļi, Investīciju politika, Dividendes politika
Atslēgas vārdi angļu valodā Corporate culture, Financial decisions, Organizational effectiveness, Working Capital, Investment policy, Dividend policy
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 20.09.2021 13:47:02