Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language Korporatīvās kultūras loma finanšu lēmumu pieņemšanā Āzijas tirgū.
Title in English The Role of Corporate Culture in a Company’s Financial Decisions at the Asian Market.
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Nataļja Lāce
Reviewer Dr. oec. A. Roša
Abstract Noslēguma darba autors: Simran Singh Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Natālija Lāce Noslēguma darba temats: “Korporatīvās kultūras loma uzņēmuma finanšu lēmumā Āzijas tirgū” Noslēguma darbs rakstīts ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, pētījuma teorētiskā ietvara, pētījuma metodoloģijas, pētījuma daļu empīriskās daļas, secinājumiem un ieteikumiem. Darba apjoms ir 82 lapas, tajā ir 10 attēli, 30 tabulas, 8 formulas Bibliogrāfija un avotu saraksts satur 84 avotus angļu valodā. Darbam ir 5 pielikumi Noslēguma darba galvenie rezultāti: Šī pētījuma mērķis ir noteikt korporatīvās kultūras ietekmi uz uzņēmuma finanšu lēmumiem. Uzņēmuma finanšu lēmumi ir ārkārtīgi svarīgi. Korporatīvo likteni nosaka finanšu lēmumi. Ir daudz piemēru tam, kā izcili finanšu lēmumi noved pie bagātības, bet slikti finanšu lēmumi - pie neveiksmes vai nespējas izdzīvot sabiedrībā. Tā vietā, lai palielinātu produktivitāti un efektivitāti, galvenā loma ir finanšu lēmumiem. Četri galvenie finanšu lēmumus noteicošie faktori ir kapitāla struktūra, kas izskaidro, kā efektīvi pārvaldīt kapitālu, ieguldījumu kapitāls, kas izskaidro, vai ieguldīt naudu, apgrozāmā kapitāla politika un dividenžu politika. Korporatīvā kultūra un finanšu lēmumu pieņemšana ir saistītas, jo pastāv būtiska saikne starp korporatīvo efektivitāti un finanšu lēmumu pieņemšanu, kā arī cieša saikne starp korporatīvo sniegumu un korporatīvo kultūru. Ir analizēti septiņi galvenie korporatīvās kultūras faktori, un tie ir korporatīvās vērtības un tradīcijas, vadības stili, korporatīvā struktūra, darbinieku uzvedība un attieksme, korporatīvā apņemšanās, uzņēmuma politika un darba atmosfēra un korporatīvie lēmumi. Šiem faktoriem ir būtiska saistība ar finanšu lēmumu sadalījumu, piemēram, ieguldījumu kapitālu, darba politiku un lēmumu par dividendēm. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Singh S. (2021). Korporatīvās kultūras loma uzņēmuma finanšu lēmumā Āzijas tirgū, N Lace. Riga: RTU, FEEM, “Uzņēmējdarbības finanses”, 2021, 82
Keywords Korporatīvo kultūru, Finanšu lēmumi, Organizācijas efektivitāte, Apgrozāmie līdzekļi, Investīciju politika, Dividendes politika
Keywords in English Corporate culture, Financial decisions, Organizational effectiveness, Working Capital, Investment policy, Dividend policy
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 20.09.2021 13:47:02