Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Dzīvojamo māju atjaunošanas projektu pilnveide Latvijā
Nosaukums angļu valodā Improvement of residential house renovation projects in Latvia
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Atis Verdenhofs
Recenzents Dr.Tatjana Tambovceva
Anotācija Maģistra darbs “Dzīvojamo māju atjaunošana projektu pilnveide Latvijā”. Promocijas darba mērķis: analizēt renovācijas aspektus latviešu valodā, kas rodas renovācijas projektu īstenošanas laikā, kā arī iepazīstināt ar uzlabošanas iespējām. Promocijas darba hipotēze ir šāda: H1: renovācijā projektu vadība var palīdzēt sasniegt augstāko būvniecības kvalitāti. H2: Projekta vadība renovācijā spēj paaugstināt mijiedarbības efektivitāti starp dalībniekiem projekta īstenošanā, kā arī palielināt efektīvo izmaiņu vadības laiku renovācijas projektos Maģistra darbā tiek izmantota šāda metodoloģija: primārie iegūtie dati ir aptaujas dati, kas aizpildīti aptaujas laikā, sekundārie dati bija zinātniskas un tiešsaistes publikācijas par renovācijas procesiem Latvijā un ES. Maģistra darbu var izmantot dziļākai jautājumu izpētei un risinājumu izstrādei renovācijas procesa uzlabošanai, kā arī citu valstu, kas piedalās ES renovācijas vilnī, izpētei un salīdzināšanai starp šīm valstīm, nododot labāko risinājumu pieredzi. . Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Pirmā daļa sastāv no analīzes par renovācijas projektiem Latvijā kā disertācijas mērķa valsti, iepazīstina ar renovācijas viļņa ideju Eiropas Savienības un Latvijas aktivitātēs, kā arī piedāvā energoefektivitātes ideju Latvijā un definē galvenās problēmas renovācijas projektos Latvijā. Otro nodaļu veido renovācijas projektu teorētiskais pamatojums, tā veidi, kā arī projekta vadības ideja renovācijā un veidi, kā to uzlabot. Trešo daļu veido projekta vadītāju aptaujas rezultāti par projekta īstenošanas laikā radušajām problēmām.
Atslēgas vārdi RENOVĀCIJA, DZĪVOKĻU MĀJA, LATVIJA, RENOVĀCIJAS VIĻNIS
Atslēgas vārdi angļu valodā RENOVATION, RESIDENTIAL HOUSE, LATVIA, RENOVATION WAVE
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 17.09.2021 11:00:05