Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Dzīvojamo māju atjaunošanas projektu pilnveide Latvijā
Title in English Improvement of residential house renovation projects in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Atis Verdenhofs
Reviewer Dr.Tatjana Tambovceva
Abstract Maģistra darbs “Dzīvojamo māju atjaunošana projektu pilnveide Latvijā”. Promocijas darba mērķis: analizēt renovācijas aspektus latviešu valodā, kas rodas renovācijas projektu īstenošanas laikā, kā arī iepazīstināt ar uzlabošanas iespējām. Promocijas darba hipotēze ir šāda: H1: renovācijā projektu vadība var palīdzēt sasniegt augstāko būvniecības kvalitāti. H2: Projekta vadība renovācijā spēj paaugstināt mijiedarbības efektivitāti starp dalībniekiem projekta īstenošanā, kā arī palielināt efektīvo izmaiņu vadības laiku renovācijas projektos Maģistra darbā tiek izmantota šāda metodoloģija: primārie iegūtie dati ir aptaujas dati, kas aizpildīti aptaujas laikā, sekundārie dati bija zinātniskas un tiešsaistes publikācijas par renovācijas procesiem Latvijā un ES. Maģistra darbu var izmantot dziļākai jautājumu izpētei un risinājumu izstrādei renovācijas procesa uzlabošanai, kā arī citu valstu, kas piedalās ES renovācijas vilnī, izpētei un salīdzināšanai starp šīm valstīm, nododot labāko risinājumu pieredzi. . Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Pirmā daļa sastāv no analīzes par renovācijas projektiem Latvijā kā disertācijas mērķa valsti, iepazīstina ar renovācijas viļņa ideju Eiropas Savienības un Latvijas aktivitātēs, kā arī piedāvā energoefektivitātes ideju Latvijā un definē galvenās problēmas renovācijas projektos Latvijā. Otro nodaļu veido renovācijas projektu teorētiskais pamatojums, tā veidi, kā arī projekta vadības ideja renovācijā un veidi, kā to uzlabot. Trešo daļu veido projekta vadītāju aptaujas rezultāti par projekta īstenošanas laikā radušajām problēmām.
Keywords RENOVĀCIJA, DZĪVOKĻU MĀJA, LATVIJA, RENOVĀCIJAS VIĻNIS
Keywords in English RENOVATION, RESIDENTIAL HOUSE, LATVIA, RENOVATION WAVE
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 17.09.2021 11:00:05