Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošo vides faktoru novērtējums Latvijā
Nosaukums angļu valodā Assessment of environmental factors influencing the development of the real estate market in Latvia
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Linda Kauškale
Recenzents Mg. Andris Kairišs
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir “Nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošo vides faktoru novērtējums a Latvijas”. Mērķis ir analizēt faktorus, kas ietekmē nekustamā īpašuma tirgus attīstību, lai identificētu galvenos faktorus, kas ietekmē nekustamā īpašuma tirgu Latvijā. Galveno faktoru apzināšana dos iespēju definēt galvenās problēmas, ar kurām saskaras nekustamā īpašuma tirgus dalībnieki, un šīs tirgus attīstības galvenās tendences.. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām: Promocijas darba pirmajā nodaļā ir apskatīta ietekmējošo faktoru analīze un to nozīme Latvijā, identificētas problēmas. Darba otrajā nodaļā ir sniegts teorētiskais ietvars aiz ietekmējošajiem faktoriem un citas teorijas, kas pamato katra faktora ietekmi. Trešajā nodaļā ir izklāstīti empīriskie pētījumu rezultāti un datu analīze. Šis pētījums rada pamatu Latvijas nekustamā īpašuma tirgus attīstības ietekmīgāko faktoru analīzei, iespējamiem risinājumiem mājokļu tirgu kritumam vai apgrozījumam un dziļākajai analīzei par mājokļu tirgus ietekmējošajiem faktoriem Latvijā un starptautiskā mērogā. Promocijas darba hipotēze ir šāda: Nekustamā īpašuma tirgus izmaiņas, kas ietekmē sociālekonomiskos un vides faktorus iepriekšējos gados, būtiski neietekmēja Latvijas nekustamā īpašuma tirgus attīstību un pieprasījumu. Hipotēze tika pierādīta.
Atslēgas vārdi IETEKME, FAKTORI, ATTĪSTĪBA, PANDĒMIJA, LATVIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā INFLUENCE, FACTORS, DEVELOPMENT, PANDEMIC, LATVIA
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 15.09.2021 09:13:15