Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošo vides faktoru novērtējums Latvijā
Title in English Assessment of environmental factors influencing the development of the real estate market in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Linda Kauškale
Reviewer Mg. Andris Kairišs
Abstract Maģistra darba nosaukums ir “Nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošo vides faktoru novērtējums a Latvijas”. Mērķis ir analizēt faktorus, kas ietekmē nekustamā īpašuma tirgus attīstību, lai identificētu galvenos faktorus, kas ietekmē nekustamā īpašuma tirgu Latvijā. Galveno faktoru apzināšana dos iespēju definēt galvenās problēmas, ar kurām saskaras nekustamā īpašuma tirgus dalībnieki, un šīs tirgus attīstības galvenās tendences.. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām: Promocijas darba pirmajā nodaļā ir apskatīta ietekmējošo faktoru analīze un to nozīme Latvijā, identificētas problēmas. Darba otrajā nodaļā ir sniegts teorētiskais ietvars aiz ietekmējošajiem faktoriem un citas teorijas, kas pamato katra faktora ietekmi. Trešajā nodaļā ir izklāstīti empīriskie pētījumu rezultāti un datu analīze. Šis pētījums rada pamatu Latvijas nekustamā īpašuma tirgus attīstības ietekmīgāko faktoru analīzei, iespējamiem risinājumiem mājokļu tirgu kritumam vai apgrozījumam un dziļākajai analīzei par mājokļu tirgus ietekmējošajiem faktoriem Latvijā un starptautiskā mērogā. Promocijas darba hipotēze ir šāda: Nekustamā īpašuma tirgus izmaiņas, kas ietekmē sociālekonomiskos un vides faktorus iepriekšējos gados, būtiski neietekmēja Latvijas nekustamā īpašuma tirgus attīstību un pieprasījumu. Hipotēze tika pierādīta.
Keywords IETEKME, FAKTORI, ATTĪSTĪBA, PANDĒMIJA, LATVIJA
Keywords in English INFLUENCE, FACTORS, DEVELOPMENT, PANDEMIC, LATVIA
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 15.09.2021 09:13:15