Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Eiropā lietoto “bonus-malus” modeļu adaptācija Latvijas autovadītāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas prēmiju vadības sistēmai
Nosaukums angļu valodā Adaptation of the Models of “bonus-malus” Used in Europe to the Latvian Motor Liability Insurance Premium Management System
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs Andrejs Matvejevs
Recenzents I.Voronova, IEVF
Anotācija Bakalaura darbs sastāv no ievada, anotācijas latviešu un angļu valodā, sešām nodaļām, vienpadsmit apakšnodaļām, secinājumu un priekšlikumu daļas, izmantotās literatūras saraksta, 12 tabulām, 6 attēliem un 26 formulām, darba apjoms 53.lpp. Bakalaura darba gatavošanas laikā informācija tika meklēta zinātniskajā literatūrā latviešu, angļu un krievu valodās un interneta resursos. Informāciju, kas tika iegūta no resursiem angļu un krievu valodās, tulkoja uz latviešu valodu darba autors. Saņemot nepieciešamo informāciju, autors izpētīja, kas ir bonus-malus sistēma, kā tā veidojas, kādi faktori ietekmē bonus-malus klasi un kur to izmanto, kā arī tika izpētīts, kā bonus-malus aprēķina. Darba praktiskajā daļā tika analizēti Markova un Puasona modeļi un pielietojumi praksē. Apskatītas un salīdzinātas vairākās BM sistēmas Eiropas valstīs, kā arī tika izanalizēta Latvijas statistika pa pēdējiem sešiem gadiem. Darba beigās tika veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi BM optimizācijai. Bakalaura darbs izstrādāts veiksmīgi, tika sasniegti visi sākumā uzstādītie uzdevumi un sasniegts darba mērķis.
Atslēgas vārdi Bonus-Malus, apdrošināšana, OCTA, Puasona modelis, Markova modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Bonus-Malus, insurance, MTPL, Poisson model, Markov model
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 08.09.2021 12:58:25