Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Eiropā lietoto “bonus-malus” modeļu adaptācija Latvijas autovadītāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas prēmiju vadības sistēmai
Title in English Adaptation of the Models of “bonus-malus” Used in Europe to the Latvian Motor Liability Insurance Premium Management System
Department
Scientific advisor Andrejs Matvejevs
Reviewer I.Voronova, IEVF
Abstract Bakalaura darbs sastāv no ievada, anotācijas latviešu un angļu valodā, sešām nodaļām, vienpadsmit apakšnodaļām, secinājumu un priekšlikumu daļas, izmantotās literatūras saraksta, 12 tabulām, 6 attēliem un 26 formulām, darba apjoms 53.lpp. Bakalaura darba gatavošanas laikā informācija tika meklēta zinātniskajā literatūrā latviešu, angļu un krievu valodās un interneta resursos. Informāciju, kas tika iegūta no resursiem angļu un krievu valodās, tulkoja uz latviešu valodu darba autors. Saņemot nepieciešamo informāciju, autors izpētīja, kas ir bonus-malus sistēma, kā tā veidojas, kādi faktori ietekmē bonus-malus klasi un kur to izmanto, kā arī tika izpētīts, kā bonus-malus aprēķina. Darba praktiskajā daļā tika analizēti Markova un Puasona modeļi un pielietojumi praksē. Apskatītas un salīdzinātas vairākās BM sistēmas Eiropas valstīs, kā arī tika izanalizēta Latvijas statistika pa pēdējiem sešiem gadiem. Darba beigās tika veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi BM optimizācijai. Bakalaura darbs izstrādāts veiksmīgi, tika sasniegti visi sākumā uzstādītie uzdevumi un sasniegts darba mērķis.
Keywords Bonus-Malus, apdrošināšana, OCTA, Puasona modelis, Markova modelis
Keywords in English Bonus-Malus, insurance, MTPL, Poisson model, Markov model
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 08.09.2021 12:58:25