Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums Elektrifikācijas ietekme uz pilsētas infrastruktūru
Nosaukums angļu valodā Inpact of Eletrification of Urbaninfrastructure
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Jana Teremranova
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba ietvaros tika apskatīti un izanalizēti elektroenerģijas avoti, tiek veikta elektrifikācijas ietekmes uz pilsētas infrastruktūru analīze, kā arī apskatītas enerģijas iegūšanas un izmantošanas veidi. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta enerģija kā jēdziens un tās izmantošana, elektrifikācijas attīstība. Kā arī Eiropas savienības un Latvijas politikas izmaiņas energoefektivitātes uzlabošanas un atjaunojamās enerģijas jomā. Eiropas nākotnes attīstības mērķi (zaļais kurs, dekarbonizācija). Otrajā nodaļā tiek aplūkota pilsētas enerģētiskā infrastuktūra (sastāvdaļas, organizācija). Trešajā nodaļā tiek aplūkoti elektroenerģijas ražošanas veidi un tās darbības princips. Ceturtajā nodaļā detalizētāk tiek aprakstīti atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas enerģētikas infrastruktūrā, enerģijas akumulācija, atjaunojamās elektroenerģijas staciju darbības režīmi un iespējas pilsētās. Bakalaura darba apjoms ir 51 lapas, tas satur 18 attēlus, 1 tabulu un 32 informācijas avotus.
Atslēgas vārdi energoefektivitāte, elektroenerģijas avoti, elektrifikācija, infrastruktūra, atjaunojamā enerģija, elektroenerģijas ražošanas veidi.
Atslēgas vārdi angļu valodā energy efficiency, electricity sources, electrification, infrastructure, renewable energy, forms of electricity generation.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 08.09.2021 12:45:37