Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language Elektrifikācijas ietekme uz pilsētas infrastruktūru
Title in English Inpact of Eletrification of Urbaninfrastructure
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Jana Teremranova
Reviewer
Abstract Bakalaura darba ietvaros tika apskatīti un izanalizēti elektroenerģijas avoti, tiek veikta elektrifikācijas ietekmes uz pilsētas infrastruktūru analīze, kā arī apskatītas enerģijas iegūšanas un izmantošanas veidi. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta enerģija kā jēdziens un tās izmantošana, elektrifikācijas attīstība. Kā arī Eiropas savienības un Latvijas politikas izmaiņas energoefektivitātes uzlabošanas un atjaunojamās enerģijas jomā. Eiropas nākotnes attīstības mērķi (zaļais kurs, dekarbonizācija). Otrajā nodaļā tiek aplūkota pilsētas enerģētiskā infrastuktūra (sastāvdaļas, organizācija). Trešajā nodaļā tiek aplūkoti elektroenerģijas ražošanas veidi un tās darbības princips. Ceturtajā nodaļā detalizētāk tiek aprakstīti atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas enerģētikas infrastruktūrā, enerģijas akumulācija, atjaunojamās elektroenerģijas staciju darbības režīmi un iespējas pilsētās. Bakalaura darba apjoms ir 51 lapas, tas satur 18 attēlus, 1 tabulu un 32 informācijas avotus.
Keywords energoefektivitāte, elektroenerģijas avoti, elektrifikācija, infrastruktūra, atjaunojamā enerģija, elektroenerģijas ražošanas veidi.
Keywords in English energy efficiency, electricity sources, electrification, infrastructure, renewable energy, forms of electricity generation.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 08.09.2021 12:45:37