Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Mikroservisu izstrāde valodā Java
Nosaukums angļu valodā Microservice Development Using Java Language
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Marina Uhanova
Recenzents N. Kante, M.sc.ing., Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra datu bāzes programmētājs
Anotācija Bakalaura darba tips: “Produkta vai prototipa izstrādes” (3. tips). Šī bakalaura darba ietvaros tiek izpētīta mikroservisu arhitektūras būtība un izstrādes process. Tiek parādīts kā mikroservisi var komunicēt savā starpā lietojot gan mūsdienīgus starpservisu komunikācijas rīku Apache Kafka, gan parasto REST. Darba ietvaros tiek izveidots mikroservisu arhitektūras balstīts produkta prototips līdostas vadības sistēmai. Galvena problēma ko risina šīs produkta prototips ir līdojumu rezervācijas optimizācija līdostām. Uz šī produkta pamata tiek parādīts konkrēts piemērs kad ir nepieciešams pielietot šo arhitektūras principu. Visi servisi tiek izveitoti Docker Swarm klasterī, kas savukārt atrodas mākoņpakalpojumu Amazon Web Services (AWS) sniedzēja serveros. Darbs sastāv no piecām nodaļām un nobeiguma. Pirmajā nodaļā tiek apstkatīti vispārīgie jēdzieni un mikroservisu arhitektūras izstrādes koncepcija. Otrajā tiek apskatītie Java standarti JAX-RS, JAX-WS un ietvaru analīze (Java EE un Spring Boot, Spring Cloud) kas tiek lietotas šī arhitektūras realizācijā, kā arī izvietošanas rīkus t.i. konteineri (Docker) un to arkistratori (Kubernetes), nepārtrauktas izvietošanas rīku – Jenkins. Trešajā nodaļā tiek apskatītie produkta prototipa iazstādes soļi un visās detaļas, detalizēti aprakstīta produkta būtība un visās priekšrocības. Ceturtajā nodaļā tiek dots priekšstats par produkta izvietošanu mākoņvidē. Šajā gadījumā tiek izvēlēts Amazon Web Services (AWS) provaideris. Piektā nodaļā tiek veltīta produkta prototipa izmēģijānumām veidojot līdojuma rezervāciju un apmaksu lietojos servera daļu pieejamus Web Servisus. Darba pamattekstā ir 53 lappuses, 47 attēli, 1 tabula, 36 izmantoto literatūras avotu un 8 pielikumi.
Atslēgas vārdi mikroservisu arhitektūra, Java, Docker, Spring Framework (Core, Boot, Security), Jenkins
Atslēgas vārdi angļu valodā microservice architecture, Java, Docker, Spring Framework (Core, Boot, Security), Jenkins
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 02.09.2021 20:20:43