Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Mikroservisu izstrāde valodā Java
Title in English Microservice Development Using Java Language
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Marina Uhanova
Reviewer N. Kante, M.sc.ing., Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra datu bāzes programmētājs
Abstract Bakalaura darba tips: “Produkta vai prototipa izstrādes” (3. tips). Šī bakalaura darba ietvaros tiek izpētīta mikroservisu arhitektūras būtība un izstrādes process. Tiek parādīts kā mikroservisi var komunicēt savā starpā lietojot gan mūsdienīgus starpservisu komunikācijas rīku Apache Kafka, gan parasto REST. Darba ietvaros tiek izveidots mikroservisu arhitektūras balstīts produkta prototips līdostas vadības sistēmai. Galvena problēma ko risina šīs produkta prototips ir līdojumu rezervācijas optimizācija līdostām. Uz šī produkta pamata tiek parādīts konkrēts piemērs kad ir nepieciešams pielietot šo arhitektūras principu. Visi servisi tiek izveitoti Docker Swarm klasterī, kas savukārt atrodas mākoņpakalpojumu Amazon Web Services (AWS) sniedzēja serveros. Darbs sastāv no piecām nodaļām un nobeiguma. Pirmajā nodaļā tiek apstkatīti vispārīgie jēdzieni un mikroservisu arhitektūras izstrādes koncepcija. Otrajā tiek apskatītie Java standarti JAX-RS, JAX-WS un ietvaru analīze (Java EE un Spring Boot, Spring Cloud) kas tiek lietotas šī arhitektūras realizācijā, kā arī izvietošanas rīkus t.i. konteineri (Docker) un to arkistratori (Kubernetes), nepārtrauktas izvietošanas rīku – Jenkins. Trešajā nodaļā tiek apskatītie produkta prototipa iazstādes soļi un visās detaļas, detalizēti aprakstīta produkta būtība un visās priekšrocības. Ceturtajā nodaļā tiek dots priekšstats par produkta izvietošanu mākoņvidē. Šajā gadījumā tiek izvēlēts Amazon Web Services (AWS) provaideris. Piektā nodaļā tiek veltīta produkta prototipa izmēģijānumām veidojot līdojuma rezervāciju un apmaksu lietojos servera daļu pieejamus Web Servisus. Darba pamattekstā ir 53 lappuses, 47 attēli, 1 tabula, 36 izmantoto literatūras avotu un 8 pielikumi.
Keywords mikroservisu arhitektūra, Java, Docker, Spring Framework (Core, Boot, Security), Jenkins
Keywords in English microservice architecture, Java, Docker, Spring Framework (Core, Boot, Security), Jenkins
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 02.09.2021 20:20:43