Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Būvprojekta elektrotehniskās daļas risinājums ar noteiktiem tehniskiem rādītājiem veikala elektroapgādei. Ārējie tīkli."
Nosaukums angļu valodā "Solution of the electrical part of the construction project with certain technical indicators for the power supply of the store. External networks."
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Kristīna Bērziņa
Recenzents Oļegs Borščevskis
Anotācija Būvprojekta elektrotehniskās daļas risinājums ar noteiktiem tehniskiem rādītājiem veikala elektroapgādei. Ārējie tīkli. Tomašs Barila, darba vadītāja Rīgas Tehniskās universitātes doktors Kristīna Bērziņa. Darbā tiek apskatīts reāls projekts, pasutītājs: AS „Sadales tīkls”, un tā elektrotehniskās daļas risinājums. Darba mērķis: Izpētīt reālo projektu ar noteiktiem tehniskiem rādītājiem, kas uz šo brīdi ir veiksmīgi pieņemts un atrodas būvdarbu sākuma stadijā. Darba uzdevumi: Atbilstoši AS “Sadales tīkls” tehniskiem noteikumiem (projektēšanas uzdevums), izstrādāt tehnisko projektu “Veikala elektroapgāde. Ārējie tīkli.”. Izstudēt doto plānu un elementus tajā, uzzīmēt projektējamo kabeli tajā, izrēķināt nepieciešamo kabeļa garumu. Izveidot shēmu pēc AS „Sadales tīkls” datiem un uzzīmēt projektējamo daļu tajā. Aprēķināt nepieciešamo zemējuma ierīču skaitu zemējuma izveidei. Izrēķināt īsslēguma strāvu un sprieguma kritumu pie projektējamā patērētāja un līnijas beigās. Apskatīt kabeļu izvēles gaitu un izvēlēties nepieciešamo kabeli un tā šķērsgriezumu. Izvēlēties nepieciešamo elektrosadalni. Izstudēt nepieciešamās ierīces un izveidot darba un izmaksas tāmes. Bakalaura darbs sastāv no 8 nodaļām un 24 apakšnodaļām. Tas ir rakstīts latviešu valodā uz 50 lapām, 14 attēliem, 7 tabulām, 10 pielikumiem, kopā tiek izmantoti 29 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi veikala elektroapgāde, būvprojekts , plāns, shēma, slānis un tāme
Atslēgas vārdi angļu valodā store power supply, building design, plan, scheme, layer and estimate
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 02.09.2021 15:42:26