Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Būvprojekta elektrotehniskās daļas risinājums ar noteiktiem tehniskiem rādītājiem veikala elektroapgādei. Ārējie tīkli."
Title in English "Solution of the electrical part of the construction project with certain technical indicators for the power supply of the store. External networks."
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Kristīna Bērziņa
Reviewer Oļegs Borščevskis
Abstract Būvprojekta elektrotehniskās daļas risinājums ar noteiktiem tehniskiem rādītājiem veikala elektroapgādei. Ārējie tīkli. Tomašs Barila, darba vadītāja Rīgas Tehniskās universitātes doktors Kristīna Bērziņa. Darbā tiek apskatīts reāls projekts, pasutītājs: AS „Sadales tīkls”, un tā elektrotehniskās daļas risinājums. Darba mērķis: Izpētīt reālo projektu ar noteiktiem tehniskiem rādītājiem, kas uz šo brīdi ir veiksmīgi pieņemts un atrodas būvdarbu sākuma stadijā. Darba uzdevumi: Atbilstoši AS “Sadales tīkls” tehniskiem noteikumiem (projektēšanas uzdevums), izstrādāt tehnisko projektu “Veikala elektroapgāde. Ārējie tīkli.”. Izstudēt doto plānu un elementus tajā, uzzīmēt projektējamo kabeli tajā, izrēķināt nepieciešamo kabeļa garumu. Izveidot shēmu pēc AS „Sadales tīkls” datiem un uzzīmēt projektējamo daļu tajā. Aprēķināt nepieciešamo zemējuma ierīču skaitu zemējuma izveidei. Izrēķināt īsslēguma strāvu un sprieguma kritumu pie projektējamā patērētāja un līnijas beigās. Apskatīt kabeļu izvēles gaitu un izvēlēties nepieciešamo kabeli un tā šķērsgriezumu. Izvēlēties nepieciešamo elektrosadalni. Izstudēt nepieciešamās ierīces un izveidot darba un izmaksas tāmes. Bakalaura darbs sastāv no 8 nodaļām un 24 apakšnodaļām. Tas ir rakstīts latviešu valodā uz 50 lapām, 14 attēliem, 7 tabulām, 10 pielikumiem, kopā tiek izmantoti 29 literatūras avoti.
Keywords veikala elektroapgāde, būvprojekts , plāns, shēma, slānis un tāme
Keywords in English store power supply, building design, plan, scheme, layer and estimate
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 02.09.2021 15:42:26