Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas uzlabošanas projekts vairumtirdzniecības uzņēmumā"
Title in English "Project for improving use of current assets of a wholesale company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec.,lekt. I.Ovčiņņikova
Reviewer
Abstract Diplomprojekts Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas uzlabošanas projekts vairumtirdzniecības uzņēmumā sastāv no 71 lappuses, 5 daļām, ievada, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbu papildina 33 tabulas, 15 attēli, pielikumi, izmantoti 18 literatūras avoti. Darba pirmajā daļā aprakstīti un analizēti uzņēmuma pamatrādītāji, SVID analīze, kā arī finanšu rādītāji. Šīs daļas pamatā ir pētījums par uzņēmuma darbību iepriekšējos gados, izdarīti secinājumi un sniegtas pētījumā atklātās uzņēmuma problēmas. Otrajā - projekta daļā tiek izstrādāti trīs priekšlikumi iepriekšējā daļā konstatēto problēmu risināšanai. Tiek aprēķināti optimālie piegādes lielumi, veikta krājumu samazināšana un plānota naudas plūsma. Tiek izmantotas ekonomiskās pētīšanas metodes, kā arī analītiskās, matemātiskās un grafiskās metodes. Trešā daļa ir darba tehnoloģiskā daļa, kurā aprakstīta programma, ar kuru uzņēmums strādā un parādīts, kā šī programma kalpo iepirkuma pasūtījumu plānošanā. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek novērtēta uzņēmuma esošā situācija darbā birojā, kā arī izstrādāti priekšlikumi, lai uzlabotu darbinieku darba drošību un aizsardzību. Piektā daļa ir grafiskā daļa, kurā attēloti projektā izstrādāto aprēķinu un secinājumu grafisks atainojums. Projekta mērķis ir izpētīt uzņēmuma SIA RSkorpions līdzšinējos darbības rezultātus, atklāt aktuālākās problēmas un piedāvāt to risinājuma priekšlikumus. Darba gaitā izdarītie galvenie secinājumi : neto apgrozījums samazinājies ekonomiskās krīzes un patērētāju pirktspējas samazinājuma dēļ; gada vidējo krājumu atlikumu samazināšana paātrina krājumu apriti; uzņēmuma spēcīgākās iespējas jaunu tirgus nišu apgūšana, kvalitatīva produkta un servisa nodrošināšana.
Keywords apgrozāmie līdzekļi; krājumu atlikumu samazināšana
Keywords in English assets, decrease of stocks
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 10:40:34