Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Konkurences analīze starptautiskajā tirgū"
Title in English "Analysis of Competitiveness in the International Market"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Doc. P.Romāns
Reviewer
Abstract Līvas Zabes izstrādātā diplomdarba Konkurences analīze starptautiskajā tirgū" ietvaros tiek pētītas konkurences attīstības problēmas un konkurences paaugstināšanas virzieni. Darba mērķis ir izpētīt konkurences attīstības problēmas esošajos ekonomiskajos apstākļos un priekšlikumu izstrāde konkurences paaugstināšanai starptautiskajā tirgū. Pirmā daļa ietver teorētiskās literatūras apkopojumu, raksturojot konkurences būtību, klasifikāciju, tās nozīmi starptautiskajā tirdzniecībā un ietekmējošos faktorus. Otrajā daļā aplūkoti statistikas dati par Latvijas un pasaules ekonomikas vidi, raksturojot un analizējot ekonomiskās izmaiņas, kā arī aplūkojot būtiskākās konkurences attīstības problēmas saistībā ar pasaules un Latvijas ekonomiskajiem notikumiem. Trešā daļa ietver uzņēmējdarbības un konkurences attīstības veicinošo pasākumu analīzi, kā uzņēmēji var paaugstināt savu konkurētspēju, izmantojot dažādas programmas un konkurences stratēģiju. Darba noslēgumā autore sniedz secinājumus un piedāvā priekšlikumus par konkurences attīstības problēmām un iespējamajām nākotnes tendencēm. Darba izstrāde un to rezultāti sniedz priekšstatu par konkurences politiku un tās mērķiem Eiropas Savienības (turpmāk tekstā - ES) ietvaros, kā arī faktoriem un problēmām, kas var ietekmēt tās līdzsvarotu attīstību, ko var izmantot esošie vai potenciālie uzņēmēji informatīvā nolūkā par konkurences problēmām un iespējamiem risinājumiem. Diplomdarba kopējais darba apjoms ir 61 lappuses, kas sastāv no trīs nodaļām, iekļaujot 14 attēlus un 9 tabulas. Darba analīzē izmantoti 46 literatūras avoti.
Keywords konkurence; problēmas; stratēģija; starptautiskais tirgus
Keywords in English competition; problems; strategy; international market
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 16:47:46